svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสอบสิทธิ์ "ทายาทเกษตรกร" รับเงิน 15,000 ด่วน

03 มิถุนายน 2563

"ทายาทเกษตรกร" ที่เสียชีวิต 1.32 แสนราย "ตรวจสอบสิทธิ์" รับเงิน "เยียวยาเกษตรกร" 15,000 บาท ด่วน หลังธ.ก.ส. ส่งรายชื่อให้กระทรวงเกษตรฯตรวจสอบ คัดกรองสิทธิ์อีกรอบ แนะยื่นอุทธรณ์ หากไม่มั่นใจว่าจะได้รับเงิน

กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ส่งรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 132,905 รายที่เสียชีวิตหรือ คืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเยียวยาอีกครั้ง ว่ามีทายาททำการเกษตรแทนหัวหน้าครอบครัวที่เสียชีวิตจริงหรือไม่

แหล่งข่าวจากธ.ก.ส. เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า หลักเกณฑ์การตรวจสอบสิทธิ์ทายาทเกษตรกรที่เสียชีวิตจำนวน 132,905 ราย ทางกระทรวงเกษตรกรฯ จะมาคัดกรองจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยทายาทที่ได้มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยา จะต้องทำการเกษตรแทนหัวหน้าครอบครัวที่เสียชีวิต ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม  ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ และ ข้าราชการ ซึ่งการคัดกรองแม้จะทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินเยียวยาบ้าง แต่ก็ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กสิทธิ์ด่วน www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1.37แสนคน

www.เยียวยาเกษตรกร.com  เคลียร์ชัด เช็กสถานะ รับเงินเยียวยารอบ 2 วันไหน

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็กสถานะ ด่วน แจ้งเลขบัญชีผิด 3.5 แสนราย

เช็กสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” ใครยังไม่ได้เงินรีบยื่น อุทธรณ์ ภายใน 5 มิ.ย.

ทั้งนี้ทายาทเกษตรกรสามารถ ตรวจสอบสถานะ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เมนู สีแดง  "ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร" หากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน หรือแจ้งช่องทางโอนเงินในกรณีไม่มีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.ได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

 หากไม่มั่นใจว่าจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่ก็สามารถยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ที่ ที่ 8 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด 2. สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด 4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน 5. เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด 7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา) 8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด โดยสามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com