มาดูกันว่า "35มาตรการ"ปลอดเชื้อโควิดรับ"เปิดห้าง"1 พ.ค.นี้มีอะไรบ้าง

19 เม.ย. 2563 เวลา 4:48 น. 18.1k

เปิดโมเดลต้นแบบ เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช งัด 35 มาตรการด้านความปลอดภัยของลูกค้า-ร้านค้า ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ขณะนี้ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าหลายแห่งกำลังเตรียมความพร้อมมาตรการด้านความปลอดภัยและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หลังจากรัฐบาลมีคำสั่งปิดปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เซ็นทรัล"เตรียมความพร้อม คาด1พ.ค. เปิดบริการ

การกลับมาเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย เสนอผู้ประกอบการแต่ละรายมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการนำโมเดลของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ จำนวน 35 มาตรการมาเป็นโมเดลต้นแบบ

จากการตรวจสอบของ“ฐานเศรษฐกิจ”จาก CentralPlaza Nakhon Si Thammarat พบว่า 35 มาตรการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ดำเนินการนั้นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.มาตรการศูนย์การค้าฯ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า จำนวน 18 มาตรการ และ 2.มาตรการร้านค้าในศูนย์การค้าฯ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า อีก 17 มาตรการ

สำหรับมาตรการศูนย์การค้าฯ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าจำนวน 18 มาตรการ ประกอบด้วย

1. วัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคน 100%

2. พนักงานตรวจวัดอุณหภูมิจําเป็นต้องใส่ Face shield และกําหนดระยะห่าง ระหว่างพนักงานวัดอุณหภูมิกับลูกค้า เพื่อให้ไม่ใกล้ชิดลูกค้า

3. ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย

4. มีเจลสําหรับล้างมือฆ่าเชื้อทุกทางเข้าประตู และกระจายทั่วศูนย์

5. พรมน้ำยาฆ่าเชื้อบริการทุกประตูทางเข้าศูนย์การค้าฯ

6. บริการจุดจําหน่ายหน้ากากให้กับลูกค้า เพื่อให้สวมใส่ทุกคน

7. กําหนดการเว้นระยะ Social Distancing ทุกจุด เช่น บันไดเลื่อน เว้น 2 ขั้น

8. ทําความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และจุดสัมผัส อาทิ บันไดเลื่อนลิฟท์ ห้องน้ํา ทุก 30 นาที

9. ฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อในลิฟท์ทุก 30 นาที

10.มีพนักงานบริการกดลิฟต์ และตีตารางเพื่อ Social Distancing

11. มีบริการพ่นยาฆ่าเชื้อที่ถุงสินค้า

12. ส่งเสริมการใช้ Cashless payment สังคมไร้เงินสด

13. ทําความสะอาดบัตร FoodPark ทุกใบก่อนและหลังการใช้

14. พ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลางทุกคืน

15. ทํา Big Cleaning ทั้งศูนย์ทุกสัปดาห์

16. จุด Information counter จะมีการจัด Counter shield

17. สร้างการตระหนักรับรู้ และเน้นย้ําวิธีปฏิบัติ COVID-19ให้พนักงานทราบ

18. มีมาตรการสําหรับ Deliveryman

-จัดที่จอดรถในบริเวณเฉพาะสําหรับ Deliverymanวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าศูนย์การค้า

- ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าศูนย์การค้า

- มีเจลฆ่าเชื้อบริเวณจุดหน้าประตู โดยทุกคนที่เข้ามาต้องล้างมือ หรือมีการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อที่ถุงมือ

- บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโซนจอดรถ Delivery

มาดูกันว่า "35มาตรการ"ปลอดเชื้อโควิดรับ"เปิดห้าง"1 พ.ค.นี้มีอะไรบ้าง

ส่วนมาตรการร้านค้าในศูนย์การค้าฯ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า 17 มาตรการ ประกอบด้วย

1. ส่งเสริมการวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าร้านค้า

2. สําหรับร้านอาหาร กําหนดจํานวนลูกค้าให้เหมาะสมกับขนาดร้านตามมาตรกาs Social Distancing (ไม่เกิน 25 คนต่อ 100 ตร.ม. และแต่ละโต๊ะต้องนั่งห่างกันไม่ต่ำกว่า 1 เมตร พยายามให้นั่งเยื้องกัน)

-ให้ทําสัญลักษณ์การนั่งให้ชัดเจน

-จัดโต๊ะนั่งและคิวรอเข้ารับบริการ

3. ทําความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อก่อนและหลังลูกค้าใช้บริการ

4. ไม่วางอุปกรณ์ภาชนะบนโต๊ะอาหารไว้ล่วงหน้า หากจําเป็นต้องมีวัสดุห่อหุ้มให้สะอาดปลอดเชื้อ ถูกสุขอนามัย

5. การวางโชว์สินค้าอาหาร ควรจัดวางไว้ในตู้ปิด หรือมี Food shield ตามมาตรการของศูนย์ฯ

6. หากมีกิจกรรมทางการตลาดที่มีปริมาณคนต่อคิวมาก ให้จัดระบบการต่อคิวโดยยึดมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

7. จัดที่นั่งตามมาตรกาs Social Distancing สําหรับ Deliveryman

8. พนักงานร้านค้า ต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ และทุก 6 ชั่วโมง

9. พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน,สําหรับพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า เช่น พนักงานแคชเชียร์ พนักงานเสิร์ฟอาหาร ต้องสวมหน้ากาก Face shield ขณะปฏิบัติงาน

10. ทุกร้านมีเจลฆ่าเชื้อให้บริการลูกค้าที่เข้าไปในร้าน

11. เช็ดทําความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที

12. โต๊ะแคชเชียร์ชําระเงิน ต้องจัดหา counter shield ตามมาตรการของศูนย์

13. ภายในร้านค้า ควรตีเส้นหรือทําจุดสัญลักษณ์ที่พื้นทุกๆ 1 เมตร เพื่อรักษาระยะ Social distancing

14. การชําระเงินของร้านค้าแนะนําให้ใช้วิธี Cashless โดยการจ่ายผ่าน Online Application

15. จัดหาถุงพลาสติกใสใส่เงินทอนให้ลูกค้า

16. ควรมีพนักงานเปิด-ปิดประตู เพื่อลดการสัมผัส

17. เพื่อความมั่นใจให้ลูกค้า ส่งเสริมให้จัดทําข้อมูลชื่อของผู้ประกอบอาหาร อุณหภูมิร่างกาย และเวลา สําหรับอาหาร take away

มาดูกันว่า "35มาตรการ"ปลอดเชื้อโควิดรับ"เปิดห้าง"1 พ.ค.นี้มีอะไรบ้าง

แท็กที่เกี่ยวข้อง