อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

05 มี.ค. 2563 | 08:20 น.

สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ผนึกเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ร้องจัดระเบียบชีวภัณฑ์ หลังพบทุกยี่ห้อผสมพาราควอต/ไกลโฟเซต  ล่าสุด “PICO” ชี้อันตรายกว่าเกษตรกรคิดว่าปลอดภัยจึงไม่ป้องกัน

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สมาคมได้ซื้อตัวอย่างจุลินทรีย์สกัดเข้มข้น สูตรกำจัดวัชพืชของบริษัท สินเกษตรกรุ๊ป จำกัด ยี่ห้อ PICO (พิโก้) ซึ่งมีโฆษณาฉลากอ้างว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์สกัดเข้มข้นชนิดเผาไหม้ออกฤทธิ์หยุดการสังเคราะห์แสงของวัชพืชใช้กำจัดวัชพืช ผักตบชวาจะตายภายใน 3 วัน ซึ่งคุณสมบัติของชีวภัณฑ์ดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับสารกำจัดวัชพืชพาราควอต ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการสังเคราะห์แสงและวัชพืชจะตายภายใน 1-2 วัน

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

ทางสมาคมเห็นว่ากรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑ์ กำจัดวัชพืช จึงขอส่งตัวอย่างให้ตรวจ พบสารพาราควอต และไกลโฟเซต และอีกด้านหนึ่งก็ได้ส่งให้ศูนย์ห้องปฎิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด ก็พบสารพาราควอต และไกลโฟเซต เช่นเดียวกัน

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

ดร.จรรยา กล่าวว่า เรื่องของชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจปนเปื้อนของสารเคมี โดยเฉพาะยี่ห้อพิโก้ เกษตรกรนิยมใช้ แล้วในอนาคตมีหลายคนฟันธงว่าจะนำมาใช้เป็นสารทดแทน

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

จำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์อยู่ในหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนด้วย ยิ่งทำให้ผู้บริโภคไม่ปลอดภัย เพราะจะไม่มีการป้องกันตัวเอง เพราะเราคิดว่าชีวภัณฑ์ปลอดภัย เรียกว่าสัมผัสกับสารเคมีโดยไม่รู้ตัวจะยิ่งอันตรายกว่าอีก

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

“จากการตรวจสอบทางสมาคมจึงได้ขอตัวอย่างจากห้องแล็บมาลองพ่นทดสอบประสิทธิภาพพบว่ามีการตายของผักตบเหมือนกับสารเคมี เรียกว่าภายใน 3 ชั่วโมงก็เห็นอาการแล้ว”

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

อนึ่ง บริษัท สินเกษตร กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ธรรมชาติสกัดเข้มข้น เพื่อใช้ในการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลอิสาฌ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนโยบายที่ต้องการเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกแท้ 100% มีความปลอดภัยสูงต่อทั้งตัวเกษตรกรผู้ใช้

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

รวมถึงไม่มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนในผลผลิตที่จะเป็นอันตรายถึงผู้บริโภค และยังสามารถย่อยสลายตัวเองได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยตัวผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจสอบ และได้การรับรองมาตรฐานจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้กระบวนการผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นออร์แกนิก 100% ตามมาตรสากลโลก

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

อนึ่ง สมาคมวัชพืชแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2520 โดยมี ดร.ประเชิญ กาญจนโนมัย เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มวิทยาการวัชพืช กองวิทยาการ กรมวิชาการเกษตร ท่านเป็นผู้ริเริ่มการทำนาหว่านน้ำตมแผนใหม่ในเขตนาชลประทาน ทำให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการวัชพืชครั้งสำคัญ

ตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมา สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวัชพืชระหว่างนักวัชพืชของไทยและนานาชาติ ตลอดจนทำงานร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ในการแก้ปัญหาวัชพืชร้ายแรงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

 

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

ด้านนางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง กล่าวว่า จะส่งหนังสือให้กับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 6 มีนาคม 2563) เรื่องผลตรวจสารชีวภัณฑ์ที่จะนำมาทดแทนพาราควอตนั้น ยังไม่มีชีวภัณฑ์ใดมาทดแทน

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

จากการนำผลิตภัณฑ์ไปส่งตรวจนั้น โดยกล่าวอ้างที่บอกว่าเป็นชีวภัณฑ์แต่ไม่มีการขึ้นทะเบียน ไม่มีการทดสอบพิษวิทยา ทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 2 และไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของตัวสารอันจะเห็นได้ว่านี่คือการหลอกลวงเกษตรกรให้ได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีที่ปลอมปนแล้วบอกว่าเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัย ใช้ทดแทนสารเคมีได้

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

สรุปได้ว่าทางเครือข่ายเห็นทางคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้พิจารณาถึงความจำเป็นของเกษตรกรที่จะได้ใช้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอสต่อไป เพราะสารทั้ง 2 ชนิดเป็นปัจจัยการผลิตของเกษตรกร

 

แนบหนังสือถึงนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต

อึ้ง “PICO” ชีวภัณฑ์ผสมพาราควอต-ไกลโฟเซต