svasdssvasds

มช.ติดอาวุธ SMEs4.0 ลุยค้าโลก บิสคลับเชียงใหม่นำเจาะตลาดจีน

28 ธ.ค. 2562 เวลา 3:00 น. 622

พลังเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังรุกคืบกลืนโลกการค้าทุกสมรภูมิด้วยตลาดออนไลน์ในอัตราเร่ง ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับตัวพื่อให้อยู่รอด และแสวงหาโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทัน

 

 

มช.ติดอาวุธ SMEs4.0 ลุยค้าโลก บิสคลับเชียงใหม่นำเจาะตลาดจีน

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) แผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับเครือข่ายบิสคลับ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ตอบสนองทิศทางการยกระดับสินค้าไทยจากท้องถิ่นสู่สากล (From Local to Global)

นายดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ผู้อำนวยการ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช. ในฐานะหัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตร การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อรับกับกระแสบูรพาภิวัตน์ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานคนไทย 4.0 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมมือกัน เพื่อให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ จัดกิจกรรม และการฝึกอบรม สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ตามแนวทางการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การสร้างคนไทยในยุค 4.0 รวมถึงผลักดันผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมเชียงใหม่ที่มีศักยภาพ ให้มีช่องทางการตลาดและช่องทางส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่ายสินค้าไปสู่ต่างประเทศ

ทั้งนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช. โดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ และศูนย์ China Intelligence Center จะเข้ามาทำงานใกล้ชิดกับเครือข่ายบิสคลับเชียงใหม่ทางด้านวิชาการอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมผลักดันสินค้าของสมาชิกให้ก้าวไกลออกไปจากท้องถิ่นสู่สากล

มช.ติดอาวุธ SMEs4.0 ลุยค้าโลก บิสคลับเชียงใหม่นำเจาะตลาดจีน

โดยในส่วนของการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดประเทศจีนนั้น ทางศูนย์จะสร้างหลักสูตรเพื่อการยกระดับผู้ประกอบการดิจิทัลฯ สำหรับการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน ตามแนวทาง O2O (การวางจำหน่ายสินค้าในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์แบบบูรณาการ) จึงเข้ามามีบทบาทหลักในการให้ความรู้ แนะนำผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีความพร้อม สำหรับการนำสินค้าของตนเข้าไปจำหน่ายในตลาดประเทศจีนต่อไป

 

ด้านนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในการทำความตกลงระหว่างกัน (MOU) ในการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดที่จะนำมาสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีความพร้อมจะขยายตลาด แต่ยังขาดโอกาสในการขยายธุรกิจผ่าน E-Commerce และ Platform Online ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และเป็นที่นิยมในการเลือกซื้อสินค้าในปัจจุบันผ่าน Social Media

มช.ติดอาวุธ SMEs4.0 ลุยค้าโลก บิสคลับเชียงใหม่นำเจาะตลาดจีน

อีกทั้งร่วมหารือในการจัดทำโครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป โดยเน้นทั้งรักษาฐานตลาดเดิม และขยายตลาดใหม่ๆ ผ่านหลักสูตรการส่งเสริมการขาย การเรียนรู้กลยุทธ์เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์สู่ตลาดต่างประเทศที่เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs เพื่อขยายธุรกิจท้องถิ่นไปยังต่างประเทศผ่าน E-Commerce กระตุ้นการสร้างรายได้ในภูมิภาค ตามนโยบาย Local to Global ของกระทรวงพาณิชย์ต่อไป 

หน้า 9 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,534 วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2562

มช.ติดอาวุธ SMEs4.0 ลุยค้าโลก บิสคลับเชียงใหม่นำเจาะตลาดจีน