svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คิงเพาเวอร์-BA ซื้อซองประมูล ชิงดิวตี้ฟรีพิคอัพเคาน์เตอร์

13 ธันวาคม 2562

 

รายงานข่าวจากบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)หรือทอท. พบว่าหลังการปิดขายซองประมูลพื้นที่ให้บริการส่งมอบสินค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี พิคอัพ เคาน์เตอร์) สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ในวันนี้ ( 13 ธ.ค.2562)มีเอกชนซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินการ งานให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท คิงพาวเวอร์ และ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือBA  ท้้งนี้ทอท.ได้กำหนดให้เอกชนมายื่นข้อเสนอการดำเนินงานทั้ง 2 แห่ง ในวันที่ 17 ม.ค.63 
  คิงเพาเวอร์-BA ซื้อซองประมูล ชิงดิวตี้ฟรีพิคอัพเคาน์เตอร์  

การเปิดประมูลดังกล่าว เป็นไปตามมติบอร์ดทอท. ที่กำหนดให้การบริหารเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร(Duty Free Pick-up Counter) จะต้องให้บริการแบบคู่ขนานใน 2 รูปแบบ ที่จะเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการนำสินค้าดิวตี้ฟรีที่นักท่องเที่ยวซื้อจากดิวตี้ฟรีในเมือง มาส่งมอบในสนามบินได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี 
 

 

โดยทอท.จะดำเนินการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าดิวตี้ฟรีด้วยตัวเอง คู่ขนานไปกับการให้สิทธิเอกชนให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าดิวตี้ฟรี เพียงรายเดียว เพื่อให้บริการสาธารณะ(Common Use ) โดยสามารถให้ผู้ประกอบการดาวน์ทาวน์ดิวตี้ฟรี มาใช้บริการได้ด้วย 
    คิงเพาเวอร์-BA ซื้อซองประมูล ชิงดิวตี้ฟรีพิคอัพเคาน์เตอร์

การที่ทอท.ให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าดิวตี้ฟรีด้วยตัวเอง จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ประกอบการดิวตี้ฟรี เพราะอาจมีผู้ประกอบการบางคนที่ไม่อยากให้คนอื่น ทราบข้อมูลทางการคัาของตนเอง ก็มาใช้บริการเคาน์เตอร์ของทอท.

ทั้ง 2 รูปแบบนี้ทอท.จะจัดเก็บค่าบริการในอัตราที่เท่ากัน คือ ไม่เกิน5% ของราคาสินค้า ซึ่งเอกชนต้องส่งรายได้ให้ทอท.3% อีก 2% เป็นต้นทุนค่าบริหารจัดการและกำไร