svasdssvasds

โป๊ะแตก! ทำไมใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนสารเคมี

12 ธ.ค. 2562 เวลา 10:01 น. 6.9k

เปิดคลิป “มนัญญา” บุก บริษัทตรวจสต็อกสารเคมี ไล่ต้อนเอกชนจน “ฉกรรจ์” ที่ปรึกษาฯ หลุดว่าเป็นผู้นำเข้ารถแทรกเตอร์

โป๊ะแตก! ทำไมใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนสารเคมี

แหล่งข่าวผู้ประกอบการ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงกรณีที่ที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่จะให้สหกรณ์ยกเลิก 3 สารเคมีแล้วจะจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้สำหรับกำจัดวัชพืชและเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกเช่น รถไถ เครื่องตัดหญ้า รถแทรคเตอร์ นำไปบริการแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปโดยจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุน 90% และให้สหกรณ์สมทบอีก 10%  เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ดังกล่าว  

โป๊ะแตก! ทำไมใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนสารเคมี

เบื้องต้น (วันที่ 25 พ.ย.62) ได้มีการสำรวจสหกรณ์ที่สนใจและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ 169 สหกรณ์ สมาชิก 101,400 ราย เป็นสหกรณ์ที่ผลิตข้าวโพด 44 แห่ง อ้อย 5 แห่ง มันสำปะหลัง 11 แห่ง ไม้ผล 6 แห่ง ยางพารา 78 แห่ง และปาล์มน้ำมัน 19 แห่ง

โป๊ะแตก! ทำไมใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนสารเคมี
แหล่งข่าวผู้ประกอบการ  กล่าวว่าตอนแรกก็ไม่เข้าใจ คาดว่าคุณมนัญญาเป็นห่วงในมุมของผู้บริโภค แต่พอมาเจอคลิปนี้ถึงบางอ้อทันที ซึ่งวันนั้นทางคุณมนัญญา ลงสุ่มตรวจบริษัทที่ครอบครอง 3 สารเคมีเกษตร พร้อมกับนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งช่วงจังหวะที่ตอบโต้กันนั้น ปรากฏว่านายฉกรรจ์ หลุดว่ามีบริษัทนำเข้ารถแทกเตอร์ซึ่งจะต้องเสียภาษีนำเข้า ต่างจากสารเคมีนั้นไม่ต้องเสียอะไรเลย นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญใช่หรือไม่ที่ต้องการยกเลิก 3 สารเคมีมาใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทน

โป๊ะแตก! ทำไมใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนสารเคมี

ด้านศาสตราจารย์รังสิต สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืชและวิทยาศาสตร์เกษตร ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า นโยบายส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรกำจัดวัชพืชซึ่งจะนำร่องในสหกรณ์การเกษตรนั้นเชื่อว่า เมื่อถึงฤดูฝนจะประสบปัญหามาก นำรถไถ รถแทรกเตอร์เข้าร่องสวนและไร่ไม่ได้เนื่องจากหน้าดินอ่อน รวมทั้งหากมีน้ำหนักมาจะกระทบต่อระบบรากพืช ในช่วงฤดูฝนนั้น วัชพืชเติบโตเร็วมาก การใช้เครื่องจักรตัดเพียง 2-3 วันก็ต้องตัดใหม่ จะหมุนเวียนเครื่องจักรให้สมาชิกสหกรณ์ใช้ได้ทั่วถึงได้หรือไม่ หากกำจัดวัชพืชไม่ทัน ผลผลิตจะเสียหายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

โป๊ะแตก! ทำไมใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนสารเคมี

“ทราบว่า ในกลุ่มสหกรณ์ยางพาราและปาล์มน้ำมัน กรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนผ่านตัดหญ้า แล้วรถไถซึ่งมีราคาแพง สหกรณ์ต้องจ่ายเองหรือให้หาควายมาลาก ส่วนเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังที่ให้สหกรณ์ละ 1 เครื่องจะแบ่งกันใช้อย่างไร หากศึกษาประวัติศาสตร์การทำเกษตรอย่างถี่ถ้วนจะทราบว่า เครื่องจักรกลการเกษตรประดิษฐ์ขึ้นก่อนจะมีสารเคมี ทั้งนี้เพราะเมื่อทำเกษตรในเนื้อที่มากๆ เครื่องจักรกลกำจัดวัชพืชไม่ทัน จึงเป็นสาเหตุให้มีผู้คิดค้นสารเคมีขึ้นมาซึ่งหากใช้ให้ถูกต้องจะไม่เป็นพิษทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชยืนยันว่า ไม่มี” ศาสตราจารย์รังสิตกล่าว