svasdssvasds

"โอสถสภา" ตั้งศูนย์รีไซเคิล รับขยะวันละ 1,000 ตัน

11 ธ.ค. 2562 เวลา 7:10 น. 7.1k

โอสถสภา เปิดศูนย์รีไซเคิลนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นโยบายของโอสถสภามุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานและการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิต รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์แม้ว่าจะส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคแล้ว โดยได้จัดตั้งศูนย์รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยลดปริมาณขยะและนำขยะมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค้าและยาวนาน นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศ

"โอสถสภา" ตั้งศูนย์รีไซเคิล รับขยะวันละ 1,000 ตัน

 

"โอสถสภาให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบของบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของโอสถสภา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุในขวดแก้วกว่า 70% ซึ่งสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้  ส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้น บริษัทเริ่มใช้พลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ อาทิ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค บาย เบบี้มายด์ และยังส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แบบรีฟีล ซึ่งใช้พลาสติกในการผลิตน้อยกว่าแบบขวด"

"โอสถสภา" ตั้งศูนย์รีไซเคิล รับขยะวันละ 1,000 ตัน

สำหรับศูนย์รีไซเคิล จังหวัดสระบุรี สามารถคัดแยกบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดแก้วและกระป๋องได้ถึงวันละ 1,000 ตัน โดยเมื่อขยะบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ศูนย์รีไซเคิล จะผ่านกระบวนการแยกขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อนำขยะที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภทไปรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น ขวดแก้วและเศษแก้วจะถูกส่งต่อไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตขวดแก้ว โดยโรงงานผลิตขวดแก้วของโอสถสภานั้นใช้เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตได้สูงสุด 90% ช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การใช้เศษแก้วเพิ่มขึ้น 10% จะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานในเตาหลอมได้ถึง 2.5% ในส่วนของฝาอลูมิเนียมที่คัดแยกออกมานั้นจะนำมารวมกับขยะกระป๋องและส่งให้โรงงานที่เชี่ยวชาญด้านอลูมิเนียมนำไปรีไซเคิลต่อไป นอกจากนี้  ยังอยู่ระหว่างการทำวิจัยเพื่อนำของเหลวที่คงค้างอยู่ในขยะบรรจุภัณฑ์เหล่านั้น เช่น เครื่องดื่ม ซอสปรุงอาหาร ไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น นำไปผลิตปุ๋ยและสารบำรุงพืช

"โอสถสภา" ตั้งศูนย์รีไซเคิล รับขยะวันละ 1,000 ตัน

ศูนย์รีไซเคิลแห่งนี้ได้เปิดใช้งานในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา และถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการดูแลบรรจุภัณฑ์ของบริษัท ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สำหรับผู้ที่สนใจและหน่วยงานในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความประสงค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วที่ใช้แล้วมามอบให้ศูนย์รีไซเคิลของโอสถสภา