svasdssvasds

ไทยยังเนื้อหอม ต่างชาติยังสนลงทุน

03 ธ.ค. 2562 เวลา 7:38 น. 976

พาณิชย์ เผยต่างชาติยังสนใจเข้าลงทุนในไทย เดือนพฤศจิกายน มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 22 ราย เงินลงทุน 238 ล้านบาท 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 22 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 238 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 391 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน 

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมหลุมเจาะและความปลอดภัยนอกชายฝั่ง องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทำงานของกล้องถ่ายรูปและกล้องส่องทางไกล องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรถยนต์และการตรวจสอบคุณภาพการผลิตขั้นสูง องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น  

ไทยยังเนื้อหอม ต่างชาติยังสนลงทุน    

 

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 11 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ มีเงินลงทุนจำนวน 71 ล้านบาท  เช่น บริการรับจ้างผลิตและประกอบรถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนและส่วนประกอบของรถยนต์,บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์,บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ทดสอบ และวิเคราะห์คุณสมบัติสารเคมีที่ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์,บริการทางบัญชี,บริการให้กู้ยืมเงิน

2. ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง จำนวน 4 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่นและไต้หวัน มีเงินลงทุนจำนวน 41 ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการตัวแทนเพื่อจัดหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชประเภทผัก,การค้าส่งสินค้าประเภทกล้องถ่ายรูป กล้องส่องทางไกล และเลนส์,การค้าปลีกสินค้าประเภทคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์และอะไหล่,การค้าปลีกอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการตรวจสอบแผ่นวงจรพิมพ์

3. คู่สัญญาเอกชน จำนวน 3 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้มีเงินลงทุนจำนวน 94 ล้านบาท ได้แก่ บริการซ่อมบำรุงรักษา รวมทั้งบริหารจัดการและประสานงานเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและการจัดส่งชิ้นส่วนและอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องกังหันก๊าซ,บริการซ่อมบำรุง แก้ไขข้อขัดข้อง การตรวจสอบพื้นที่หลักและการสนับสนุนทางเทคนิคในพื้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน,บริการขุดเจาะปิโตรเลียม

4. คู่สัญญาช่วงรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ มีเงินลงทุนจำนวน 14 ล้านบาท ได้แก่  บริการบำรุงรักษา จัดซื้อ จัดหา วัสดุชิ้นส่วน “ระบบประตูกั้นชานชาลา ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติสำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง”

5. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 3 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศลิกเทนสไตน์ เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ มีเงินลงทุนจำนวน 18 ล้านบาท ได้แก่  บริการให้ใช้ช่วงสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบในงานก่อสร้าง ,บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสูบน้ำ,บริการให้เช่าพื้นที่อาคารบางส่วนพร้อมสาธารณูปโภค

ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 6 ราย คิดเป็น 38% ในขณะที่เงินลงทุนลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จำนวน 33 ล้านบาท คิดเป็น 12%  เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2562 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง อาทิ บริการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเตาหลอมอินดั๊กชั่น บริการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องยนต์    การทำกิจการนายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย  เป็นต้น 

ทั้งนี้ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2562 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 193 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 22,153  ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 59 ราย คิดเป็น23%   ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 11,420 ล้านบาท คิดเป็น 106%  เนื่องจากในปี 62 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้งและทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการโรงไฟฟ้า บริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน  บริการออกแบบทางวิศวกรรม และ บริหารจัดการโครงการปลดประจำการเรือผลิตและเก็บปิโตรเลียม  บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบระบบและให้การสนับสนุนทางเทคนิคดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เป็นต้น