svasdssvasds

สบพ.เปิดหลักสูตรเจาะผู้บริหาร ควัก 4.57 แสนเข้าคอร์สนักบินส่วนบุคคล

19 ก.ย. 2562 เวลา 6:05 น. 2.6k

         สบพ. เปิดหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบินสำหรับผู้บริหาร (Private Pilot License – Aeroplane   : PPL) (Executives) คิดค่าเรียน  4.57 แสนบาท มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงที่สนใจด้านการบิน ให้มีทักษะการฝึกบิน และมีความรู้ด้านการบิน

 

               สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคมและสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบินสำหรับผู้บริหาร (Private Pilot License – Aeroplane : PPL) (Executives)
                โดยจะฝึกอบรมในช่วงวันหยุด (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) สถานที่ฝึกอบรม ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 32 สัปดาห์ (ฝึกอบรมวิชาภาคพื้น จำนวน 197 ชั่วโมง, ฝึกอบรมภาคอากาศ จำนวน 45 ชั่วโมง) ประเภทอากาศยานสำหรับใช้ในการฝึกแบบ Single Engine/Fixed Gear มี 2 รุ่น ได้แก่ DIAMOND DA40 CS, DIAMOND DA40 TDI

    สบพ.เปิดหลักสูตรเจาะผู้บริหาร ควัก  4.57 แสนเข้าคอร์สนักบินส่วนบุคคล
             ทั้งนี้หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบินสำหรับผู้บริหาร มีอัตราค่าธรรมเนียมราคา 501,200 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยค่าฝึกอบรม457,500บาท,ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม 33,000   บาท ค่าขึ้นทะเบียนผู้ฝึกอบรม                500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 3,000  บาท  ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,500  บาท ค่าจบการฝึกอบรม700บาทและค่าประกันของเสียหาย5,000บาท

             สบพ.จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายนนี้ ซึ่งการเปิดหลักสูตรดังกล่าวสบพ.ต้องการส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงที่สนใจด้านการบิน ให้มีทักษะการฝึกบิน และมีความรู้ด้านการบิน หลังผู้ฝึกอบรมสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน (Private Pilot License – Aeroplane) สถาบันการบินพลเรือนมีพันธกิจจัดการฝึกอบรมด้านการบินพลเรือนให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด และได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT)