svasdssvasds

"เจริญ-เก่ง-สามัคคี" สามเหลี่ยมความยั่งยืน

10 มี.ค. 2562 เวลา 3:57 น. 713

... ในเกือบทุกวัฒนธรรมในโลก มีคำกล่าวว่า "from shirtsleeves to shirtsleeves in three generations" ภาษิตสากลนี้อธิบายวิถีของระบบธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ เมื่อต้องเปลี่ยนมือจากผู้ก่อตั้งรุ่นแรกไปสู่รุ่นที่ 2 หุ้นส่วนพี่น้อง และรุ่นที่ 3 เครือญาติ ซึ่งมักเป็นความจริงที่ว่า ความมั่งคั่งสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วในรุ่นแรก ได้รับการรักษาในรุ่นที่ 2 และมักจะเสื่อมลงอย่างมาก หรือ หมดไปในรุ่นที่ 3 นั่นเอง
 

"เจริญ-เก่ง-สามัคคี" สามเหลี่ยมความยั่งยืน


จากศึกษาวิถีแห่งความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นของผู้เชี่ยวชาญธุรกิจครอบครัว John Davis 1 ระบุว่า กฎ 3 ยุค ที่อธิบายไว้ข้างต้นนั้น เป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะนั่นเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งเท่านั้น ครอบครัวสามารถฝ่าฟันและสร้างความมั่งคั่งไปหลายชั่วอายุคนได้ โดยปฏิบัติตามแนวทางในกรอบความยั่งยืนของ John Davis (ภาพที่ 1) ซึ่งมี ส่วนประกอบ 3 ประการ เพื่อความอยู่รอดในระยะยาว และความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว ได้แก่ การสร้างความเจริญด้วยการเติบโตของสินทรัพย์ (Growth of Assets) การพัฒนาคนเก่งในครอบครัว (Family Talent) และความสามัคคีในครอบครัว (Family Unity)

โดยการเติบโตของสินทรัพย์นั้น ทำได้โดยวิธี Portfolio Approach กับสินทรัพย์และธุรกิจของครอบครัว รวมถึงการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เนื่องจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Returns on Assets) มีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากอุตสาหกรรมจะเติบโตเต็มที่และลดลงในที่สุด ดังนั้น เพื่อรักษาผลตอบแทนที่สูงและทำให้ธุรกิจครอบครัวทันสมัยและแข่งขันได้ จำเป็นต้องทำการลงทุนที่สำคัญในช่วงเวลาที่เหมาะสมในธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจเป็นการฟื้นฟูธุรกิจหลักขึ้นมา หรือ สร้างธุรกิจใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว 2
 

ขณะที่ ความสามัคคีและการพัฒนาคนเก่งในครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำคัญ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับสินทรัพย์ของครอบครัว และรักษาวินัยทางการเงินของครอบครัว โดยการพัฒนาคนเก่งในครอบครัวจากการให้โอกาสที่เหมาะสมในการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจในธุรกิจหลัก หรือ จากภายนอก คนเก่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ได้ทำโครงการที่ท้าทายและอย่าปกป้องพวกเขาจากความล้มเหลว ขณะที่ การสร้างความสามัคคีในครอบครัวมีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จของธุรกิจ
 

"เจริญ-เก่ง-สามัคคี" สามเหลี่ยมความยั่งยืน


เนื่องจากความขัดแย้งภายในครอบครัวส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกความเป็นเจ้าของ ทำให้ครอบครัวอ่อนแอ สินทรัพย์และผลตอบแทนลดลงอย่างมาก ดังนั้น จำเป็นต้องมีระบบในการดูแลสมาชิกในครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจต่อกันและสร้างความผูกพันของครอบครัวต่อบริษัท ทั้งนี้ การมีธรรมนูญครอบครัวและข้อตกลงผู้ถือหุ้นที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก และไม่ว่าอย่างไร ที่สุดแล้ว ความผูกพันจะช่วยรักษาความสามัคคีและสินทรัพย์ของครอบครัวเอาไว้

ดังนั้น หากจะต่อสู้เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืนไปอีกหลาย ๆ รุ่น ครอบครัวจำเป็นต้องสร้างความเติบโตให้กับสินทรัพย์ทางการเงินไปพร้อมกับการรักษาความสามัคคีและสร้างคนเก่งไปด้วย ซึ่งปัจจัย 3 ประการนี้ มีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของครอบครัว ดังจะเห็นได้ว่า ธุรกิจครอบครัวชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกมีความสามารถในการจัดการทักษะเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี


ที่มา :
John A. Davis. Family Enterprise Sustainability. Retrieved February 25, 2019.
2014. Managing the Family Business: Survival’s Secret Sauce. RESEARCH & IDEAS.

คอลัมน์ หน้า 31 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3451 ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2562

"เจริญ-เก่ง-สามัคคี" สามเหลี่ยมความยั่งยืน

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด