svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กลุ่ม ปตท. เปิดตัว "The EnCony" อาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์

12 กุมพาพันธ์ 2562
กลุ่ม ปตท. เปิดตัว "The EnCony" อาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ มีค่าเช่ามีตั้งแต่ 7,000-14,000 บาทต่อเดือน สนับสนุนพื้นที่ EECi ... "วงใน" เผย เสียงตอบรับดี แห่จองห้องเต็มหมดแล้ว

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร "The EnCony" ซึ่งเป็นโครงการอาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์แห่งแรกของ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) ตอกย้ำความพร้อมเป็นผู้นำให้บริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม ปตท. ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi

"The EnCony" เป็นอาคารที่พักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 73 ห้อง และห้องอาหาร 1 ห้อง ในพื้นที่ 3 ไร่ บนพื้นวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง โดดเด่นด้วยระบบอาคารด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบอนุรักษ์พลังงานจากโซลาเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เปิดให้บริการแก่นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันวิทยสิริเมธี


77EN

ทั้งนี้ EnCo ยังมีแผนการพัฒนาที่ดินอีก 3.8 ไร่ เพื่อเป็นที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์แบบรายวันและรายเดือน เพื่อตอบสนองความต้องการพักอาศัยของบุคลากร ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ EECi ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แหล่งข่าวจาก บมจ.ปตท. กล่าวว่า ราคาค่าเช่า ปัจจุบันคิดแบบรายเดือน แบ่งเป็น ค่าเช่าสำหรับ 1 ห้องนอน อัตราอยู่ที่ 7,000 บาทต่อเดือน และ 2 ห้องนอน อัตราอยู่ที่ 14,000 บาทต่อเดือน ที่ขณะนี้เสียงตอบรับมาดี เพราะห้องถูกจับจองเต็มแล้ว

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดเป็นบริษัทที่เข้าร่วมในโครงการ EECi โดยบริษัทได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาพื้นที่กว่า 3,302 ไร่ ที่วังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ให้เป็นศูนย์รวบรวมผลงาน-งานวิจัย-นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อลดการ "นำเข้า" งานนวัตกรรมจากต่างประเทศ โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม โรงงาน สามารถเข้ามาใช้ศูนย์แห่งนี้ค้นคว้า-วิจัยด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันกับตลาดโลก


88EN

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วย 3 โซนหลัก ได้แก่ Community Zone, Innovation Zone และ Education Zone ปัจจุบัน Education Zone ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการลงทุนไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy : KVIS), สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute : VISTEC) และ Wangchan Forest Project หรือ โครงการปลูกป่ายั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์

ส่วนโซน Innovation Zone ที่จะดำเนินการเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านงานวิจัย-นวัตกรรมต่าง ๆ เช่น ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะการเป็นศูนย์กลางงานวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีวภาพ ศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ ปัจจุบัน บริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมกับพันธมิตรที่สนใจในการเข้ามาใช้พื้นที่ในโซนนี้เพื่อต่อยอดงานวิจัย-นวัตกรรมมากขึ้น โดยภาคเอกชนอื่น ๆ สามารถเข้ามาใช้งานในพื้นที่นี้ได้ โดยมีเป้าหมายเฉพาะภาคอุตสาหกรรม-โรงงานในพื้นที่การนิคมใกล้เคียง

888EN

595959859