svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พบผู้แอบอ้างเรียกเงินร้านค้าต่างจังหวัด สมอ. เตรียมลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมาย

30 ตุลาคม 2561
สมอ. พบผู้แอบอ้างเรียกเงินร้านค้าต่างจังหวัด เตรียมลงพื้นที่ให้ความรู้ร้านค้า ขายสินค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้จำหน่ายในพื้นที่

นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. ได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมากจากร้านค้าต่างจังหวัด ผ่านหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังสินค้าไม่ได้มาตรฐานของ สมอ. ว่า มีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์จากร้านค้าต่างจังหวัด โดยอ้างว่าผิดกฎหมาย พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ร้านจำหน่ายจำนวนมาก โดยล่าสุด พบในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จ.นครสวรรค์ ได้แก่ อ.ลาดยาว แม่วงก์ ชุมตาบง และแม่ปิน ซึ่ง สมอ. ได้ลงพื้นที่ในทันที เพื่อให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายถึงขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ถูกต้อง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่าย รวมถึงแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องหากต้องขายสินค้าที่มี มอก. ซึ่งมีผู้จำหน่ายสนใจเข้าร่วมงานกว่า 150 คน

 

[caption id="attachment_340020" align="aligncenter" width="503"] นายวันชัย พนมชัย นายวันชัย พนมชัย[/caption]

รักษาราชการแทนเลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการตรวจร้านจำหน่ายสินค้าที่มี มอก. ของ สมอ. นั้น จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้จำหน่ายสามารถขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะไม่ใช่บัตรข้าราชการ โดยผู้ที่มีอำนาจในการตรวจร้านจำหน่ายทุกคนต้องมีบัตรนี้ หากไม่มีจะไม่มีอำนาจดำเนินการตรวจร้านจำหน่ายได้ จึงขอความร่วมมือมายังร้านจำหน่าย หากมีเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าตรวจร้าน ขอให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายทุกท่านต้องตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายในร้านเสมอว่า เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับหรือไม่ หากพบว่าเป็นมาตรฐานบังคับ ต้องดูว่ามีการแสดงเครื่องหมาย มอก. แบบบังคับ ที่ผลิตภัณฑ์หรือไม่ หากไม่มี ไม่ควรนำมาจำหน่ายในร้านเด็ดขาด ซึ่งปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับจำนวน 109 รายการ

โดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ บทลงโทษของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่มีเครื่องหมาย มอก. คือ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท ซึ่งหากพบการกระทำผิด มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จะต้องดำเนินการเปรียบเทียบปรับที่ สมอ. เท่านั้น ไม่สามารถเรียกเก็บ ณ สถานที่จำหน่ายได้


15

สำหรับในปีงบประมาณ 2562 สมอ. เตรียมลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายควบคู่กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มที่ จ.นครสวรรค์ เป็นแห่งแรก ในวันที่ 21 ธ.ค. 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง สมอ. ในฐานะผู้กำกับดูแลร้านจำหน่ายที่ขายสินค้า มอก. เห็นว่ายังมีร้านจำหน่ายอีกมาก โดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้างหาผลประโยชน์ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จึงขอฝากไปยังผู้จำหน่ายในต่างจังหวัด หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ สมอ.

e-book-1-503x62-7