svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คลังคาดจีดีพี ปี 61 ขยายตัว 4.5%!!

29 ตุลาคม 2561
คลังคาดจีดีพี ปี 61 ขยายตัวเร่งขึ้นที่ 4.5% จากปีก่อนที่ขยายตัว 3.9% จากการใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งการบริโภค-ลงทุนเป็นแรงหนุนสำคัญ และแรงกระตุ้นจากบัตรคนจน ส่งผลกำลังซื้อประชาชนดีขึ้น

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ 4.5% โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 4.3-4.7% เร่งตัวขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัว 3.9% โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งด้านการบริโภคและการลงทุนที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น สอดคล้องกับการจ้างงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมที่เริ่มขยายตัวดีขึ้นตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น


278845

นอกจากนั้น มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังช่วยสนับสนุนการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และความคืบหน้าโครงการลงทุนภาครัฐจากปีก่อนหน้า ยังเป็นแรงสนับสนุนให้การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นอีกด้วย ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามายังประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งคาดว่าจะยังคงสนับสนุนให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวขยายตัวดีตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง และนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงการตอบโต้จากประเทศต่าง ๆ คาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าชะลอลงเล็กน้อย

"การประมาณการเศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น ผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งความผันผวนของตลาดการเงินโลก"


595959859