svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"รถกระบะ" ทั่วไทยได้เฮ! พาณิชย์ดึงร่วมโลจิสติกส์ชุมชน

26 ตุลาคม 2561
กระทรวงพาณิชย์ จับมือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้สมาชิกและคนในท้องถิ่นทั่วประเทศ ลุยโครงการ "โลจิสติกส์" ชุมชนใช้ประโยชน์จากรถกระบะรับจ้างขนส่งสินค้าระยะใกล้ในพื้นที่ นำร่อง 6 จังหวัดใหญ่ พร้อมยกระดับใช้แอพเรียกใช้บริการ ดีเดย์ พ.ย. นี้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีดำริให้จัดทำโครงการโลจิสติกส์ชุมชนขึ้น เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่น รวมถึงสนองความต้องการใช้บริการภาคขนส่งของคนในพื้นที่


สนธิรัตน์

โดยเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นควรเร่งดำเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยเร็ว ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีรถกระบะสภาพดีและประสงค์ที่จะหารายได้เสริม สามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะเป็นผู้รวบรวมสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

"เบื้องต้นจะเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าระยะใกล้ หรือ เฉพาะในพื้นที่ก่อน หรือ ในพื้นที่ที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายอื่นเข้าไม่ถึง หลังจากนั้นจะมีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานและนำผลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการเพื่อครอบคลุมพื้นที่อื่น ๆ ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น สินค้าที่รับขนส่งจะเน้นที่สินค้าโอทอป สินค้าชุมชน สินค้าเกษตร และสินค้าเอสเอ็มอี ก่อนเป็นลำดับแรก โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในเชื่อมโยงความต้องการขนส่งสินค้าในพื้นที่ เช่น สมาร์ท ฟาร์มเมอร์, ฟาร์มเอ้าท์เล็ท, สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกร, บริษัทประชารัฐสามัคคี จำกัด และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น"


รถปิกอัพ

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจับมือกับภาคธุรกิจในการใช้แพลตฟอร์มกลางในรูปแบบแอพพลิเคชันเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ (สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของรถกระบะ) กับผู้ที่ต้องการใช้บริการขนส่ง โดยทำหน้าที่จับคู่เพื่อให้บริการมีความสมบูรณ์และสะดวกรวดเร็ว เมื่อมีผู้ต้องการใช้บริการระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการที่อยู่ใกล้กับสถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการขนส่งสินค้า เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วทันเวลา รวมถึงการจัดทำระบบและวิธีชำระเงินให้สะดวก ปลอดภัย และยุติธรรม ทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยแพลตฟอร์มกลางนี้จะมีระบบที่ใช้งานได้ง่าย ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน สะดวก รวดเร็ว ผู้ที่ไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย


ร้านค้า

ทั้งนี้ โครงการโลจิสติกส์ชุมชนน่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ เนื่องจาก 1) ผู้ให้บริการมีความชำนาญในเส้นทางพื้นที่จังหวัดที่ให้บริการ 2) มีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 3) มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 4) ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าครบถ้วนและถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม และ 5) ราคาการให้บริการมีความสมเหตุสมผล คาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ประมาณกลางเดือน พ.ย. 2561 นี้ เป็นต้นไป โดยจะเริ่มนำร่องในจังหวัดใหญ่ที่มีธุรกิจเป็นจำนวนมากก่อน เช่น เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา เป็นต้น

สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดตั้งแล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 79,595 กองทุน จำแนกเป็น (1) กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 75,000 กองทุน (2) กองทุนชุมชนเมือง จำนวน 3,857 กองทุน (3) กองทุนชุมชนทหาร จำนวน 738 กองทุน ทั้งนี้ เป็นกองทุนหมู่บ้านฯ ที่จัดตั้งระหว่างปี 2544-2557 จำนวน 79,255 กองทุน และเป็นกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ระหว่างปี 2558-2560 จำนวน 340 กองทุน

e-book-1-503x62