svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ททท. จับมือ SET หนุนทำซีเอสอาร์ชุมชน-เมืองรอง

25 ตุลาคม 2561
ททท. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ หนุนเที่ยวชุมชนและเมืองรอง ซื้อแพ็กเกจการทำ CSR ระหว่างองค์กรและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างความยั่งยืน CSR in The Local

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างจีดีพีให้ประเทศได้ถึง 20% รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการส่งเสริมการสร้างกลไกทางการตลาด เพื่อเข้าถึงกลุ่มฐานรากในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. ได้สนองนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ "Local Life & Learn" โดยเริ่มจากชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ทั้งวิถีการกิน การใช้ชีวิตอยู่ ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน ร่วมไปถึงสินค้า ตลาด ศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์ เสน่ห์ของแต่ละชุมชน


tat1

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการผลักดัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเข้าถึง ผนวกกับแนวคิดการปฏิบัติ เรื่อง : ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่กำลังกลายเป็นกระแสที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ ทั้งนี้ โครงการ "Local Life & Learn" ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สามารถซื้อแพ็คเกจการท่องเที่ยว CSR ได้ ตามความต้องการ

ไม่ว่าจะเป็น SDGs Education Package ที่ชวนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามข้อตกลง SDGs, Growing Package ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรในด้านต่าง ๆ หรือ Village Route & Homestay แพ็กเกจการท่องเที่ยวชุมชน และที่พักโฮมสเตย์ ที่แบ่งไปตามทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวได้ผ่านทางในเว็บไซต์ Amazing Thailand Go Local

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว