svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

'อุตตม' ยกเครื่องขั้นตอนต่ออายุใบ รง.4 สั่งแก้ กม.ยกเลิกอายุใบอนุญาต ปิดช่องทุจริต

25 ตุลาคม 2561
'อุตตม' ยกเครื่องกระบวนการต่ออายุใบ รง.4 สั่งแก้กฎหมายให้ยกเลิกอายุของใบอนุญาต

ผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศเตรียมเฮ! รัฐมนตรีอุตสาหกรรมลุยยกเครื่องแก้กฎหมายให้ยกเลิกอายุของใบอนุญาต รง.4 ส่งผลดีทันทีกับภาคผลิต ไม่ต้องเสียเวลาทําเรื่องต่อใบอนุญาตแบบเดิมอีก เปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้ผู้ประกอบการเป็นฝ่ายรับรองตนเอง ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาซื้อ แถมปิดช่องครหาเรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิด

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า ได้สั่งการให้เร่งทําการปฏิรูปกระบวนการ ให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกมิติ เพื่อรองรับนโยบายปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานไปแล้วเกือบทุกด้าน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสทุกขั้นตอน และล่าสุด ที่กําลังทํา ก็คือ จะปลดล็อคกระบวนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ใหม่ ซึ่งจะให้กับผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศกว่า 80,000 ราย สามารถดําเนินธุรกิจต่อเนื่องโดยไม่ติดขัดเรื่องนี้อีกต่อไป


1482382946815-2

กฎหมายเดิมกําหนดให้ผู้ประกอบการต้องเป็นฝ่ายทําเรื่องเสนอให้กระทรวงพิจารณา มีขั้นตอนและใช้เอกสาร ประกอบการยื่นคําขอค่อนข้างมาก ซึ่งเมื่อยื่นเรื่องแล้ว ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร จากนั้นจึงจะนัดหมายไปตรวจโรงงาน หากพบว่าไม่เรียบร้อย ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงและต้องกลับไปตรวจโรงงานอีกครั้ง กระบวนการเดิมใช้เวลามาก จึงทําให้ไม่สะดวกและเกิดความล่าช้ากับผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศ ซึ่งในระยะเวลา 5 ปี จากปี 2562-2566 มีโรงงานต้องดําเนินการมากกว่า 60,000 แห่งทั่วประเทศ สิ่งเหล่านี้เข้าใจดีว่าผู้ประกอบการต่างต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการต่ออายุใบอนุญาต เพื่อให้สามารถทําธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และปิดช่องไม่ให้มีการกล่าวอ้างเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐมีการแสวงหาประโยชน์

แนวทางใหม่ที่จะแก้ไขถือว่าเป็นการปฏิรูปใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ก็คือ การยกเลิกอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไม่ใช่เป็นการแก้ไขรายละเอียดของกฎหมายการต่ออายุใบอนุญาต เรียกว่า แก้ที่ต้นทาง คือ เมื่อยกเลิกอายุของใบอนุญาตก็เท่ากับไม่จําเป็น ต้องมีการต่ออายุเช่นเดิมอีกต่อไป ทั้งนี้ จะเปลี่ยนหลักการเป็นให้ผู้ประกอบการโรงงาน เป็นฝ่ายรับรองตนเอง หรือ Self-declared ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูล เพื่อรับรองตนเองว่าการประกอบกิจการได้มีการดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย โดยกําหนดให้มีการแจ้งข้อมูลที่จําเป็นต่อการควบคุมกํากับดูแลทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ตรวจสอบเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม (Third Party) ไปทําการตรวจภายหลังและเป็นผู้รับรองข้อเท็จจริงความถูกต้องอีกขั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการรับรองเท็จ


aus2

"มาตรการนี้จะส่งผลดีชัดเจนแบบ 2 เพิ่ม 2 ลด คือ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริการของรัฐ ลดระยะเวลาการทําเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตแบบเดิม และ ลดปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสในกระบวนการต่อใบอนุญาต ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศประมาณ60,000 ราย ที่สําคัญผมมั่นใจว่ามาตรการนี้จะช่วยสร้างความสนใจ ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกมาลงทุนเพิ่มในประเทศไทยได้มาก โดยผมจะให้ เร่งนําเสนอแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายในเดือนตุลาคมนี้ และคาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าว จะเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมีผลบังคับใช้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ประกอบการในต้นปีหน้า" นายอุตตม กล่าวในที่สุด

595959859