svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พช.ชวนดาวน์โหลด Guidebookแผนที่ชุมชน”แอ่งเล็ก..เช็คอิน"ครบ 76จ.

23 ตุลาคม 2561
อธิบดี พช.ชวนดาวน์โหลด Guidebook "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ในรูปแบบ 4 สีสวยงาม แผนที่ชุมชน”แอ่งเล็ก..เช็คอิน" ครอบคลุม 76 จังหวัด 3,273 ชุมชนทั่วเมืองไทย สัมผัสเรื่องราวดีๆ เสน่ห์วิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมบทกวีเชิดชูของดีชุมชนจากศิลปินแห่งชาติ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนไปสัมผัสเรื่องราวดีๆ เสน่ห์วิถีชุมชน จาก "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครอบคลุม 76 จังหวัด 3,273 ชุมชน ทั่วเมืองไทย โดยสามารถดาวน์โหลด Guidebook ที่ตั้งของทั้ง 3,273 ชุมชน ในรูปแบบ 4 สี สวยงาม แสดง “แผนที่ชุมชน” แอ่งเล็ก...เช็คอิน พร้อม ทั้งนำเสนอ “ของดีชุมชน” ของแต่ละจังหวัด ผ่าน “บทกวี” ของ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ ได้ที่ www.cdd.go.th/e-book แล้วออกเดินทางไป "ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย" อิ่มเอมไปกับเสน่ห์ของเมืองไทย และยังสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆ ของ “OTOP นวัตวิถี” ผ่านช่องทาง Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Line โดยการเสิร์ชคำว่า “Nawatwithi”

pch

อย่างไรก็ตาม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดตัว Guidebook ซึ่งได้รวบรวมที่ตั้งของทั้ง 3,273 ชุมชน ในรูปแบบ 4 สี สวยงาม พร้อมแสดง “แผนที่ชุมชน” แอ่งเล็ก...เช็คอิน" ใน “งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 23” และ “เทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12” ในวัน 25 ต.ค. เวลา 15.00-16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือเรียกทั่วไปว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” จำนวน 3,273 หมู่บ้าน เป็นโครงการภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน โดยการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานในชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์ความผาสุกในบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืน

pch2

pch3

595959859