svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แอ่วตลาดกาดหมั้วปอยสิบสองเหลินส่างลอง - ออกหว่าที่ซีคอนสแควร์

21 ตุลาคม 2561
ซีคอนสแควร์ ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต จัดงาน แอ่วตลาดกาดหมั้ว ปอยสิบสองเหลิน ส่างลอง-ออกหว่า สืบสานประเพณี 12 เดือนของชาวไทใหญ่ พร้อมจำลองประเพณี 2 เดือนสำคัญอย่าง “ส่างลอง” หรือประเพณีการบรรพชาสามเณรแห่งเมืองสามหมอก และ “ออกหว่า” หรือประเพณีออกพรรษาที่สืบทอดยาวนานหลายร้อยปี ท่ามกลางบรรยากาศการจำลองสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่สุดแสนวิจิตร ตระการตากับการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้ำค่า ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองในกาดโบราณ พร้อมชมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นฝีมือเชิงช่างหาชมยาก ระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม ศกนี้ ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

poi

นายชัยวศุตม์ เตชภัทร์อังกูร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ เผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต จัดงาน แอ่วตลาดกาดหมั้ว ปอยสิบสองเหลิน ส่างลอง-ออกหว่า ระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2561 ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยความร่วมมือของ อาจารย์ รำพัด โกฏแก้ว นักอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ม่อนฝ้าย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสาน และเผยแพร่ประเพณีอันดีงาม “ปอยสิบสองเหลิน” ประเพณี 12 เดือนของชาวไทใหญ่ ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นตั้งแต่ในอดีต โดยเชื่อกันว่าเป็นประเพณีที่นำมาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุข และความอุดมสมบูรณ์ โดยหยิบยก 2 ประเพณีสำคัญ “ปอยส่างลอง” และ “ออกหว่า” ที่หาชมได้ยากยิ่ง เพราะใน 1 ปีจะมีการจัดงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น มาจัดให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไปได้สัมผัสเสมือนได้อยู่ร่วมในประเพณีดังกล่าว

poi1

ทั้งนี้ จะมีการจำลองขบวนแห่ “ปอยส่างลอง” หรือ “ประเพณีบวชลูกแก้ว” ซึ่งเป็นพิธีเฉลิมฉลองการบรรพชาสามเณรในศาสนาพุทธที่สำคัญยิ่งของชาวไทใหญ่ในล้านนา เป็นงานประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นิยมจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยคำว่า “ปอย” แปลว่า งาน “ส่าง” สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “สาง” หรือ “ขุนสาง” หมายถึง พระพรหม “ลอง” มาจาก “อลอง” แปลว่า พระโพธิสัตว์ หรือหน่อพุทธางกูร เมื่อนำ 3 คำนี้มาสมาสกัน จึงหมายถึง งานบวชพระ หรือเณรที่แต่งกายคล้ายราชา ซึ่งเป็นความเชื่อจากเหตุการณ์ตามพุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระประยูรญาติ ภายในขบวนแห่ประกอบไปด้วยเด็กชายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบกษัตริย์โบราณ ขี่หลัง “ตะแปส่างลอง” หรือ “ตะแป” พี่เลี้ยงส่วนตัวคอยดูแลให้ส่างลองขี่คอไม่ให้เท้าแตะพื้นดิน เคลื่อนไปพร้อมกับจังหวะดนตรีพื้นเมือง อันเป็นการถ่ายทอดภาพสีสันความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตให้เป็นที่ประจักษ์

poi3

“ประเพณีออกหว่า” ประเพณีงานบุญใหญ่ในช่วงออกพรรษา สืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยปี คำว่า "ออกหว่า" เป็นภาษาไทใหญ่ มาจากคำว่า วสา หรือ วสันต์ ที่แปลว่า ฤดูฝน ออกหว่า คือ การออกจากฤดูฝน ส่วนคนพื้นเมืองจะเรียกประเพณีดังกล่าวว่า "ออกปะสา" หรือ ออกพรรษา ดังนั้น ออกหว่า จึงมีความหมายเดียวกันกับการออกพรรษานั่นเอง ภายในงานจำลองขบวนแห่จองพารา โดยมีความเชื่อว่า เป็นการรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เสด็จนิวัติโลกมนุษย์ในวันออกพรรษาเหมือนในอดีตกาล ซึ่งคำว่า "จอง" แปลว่า วัด หรือปราสาท และคำว่า “พารา” แปลว่า พระพุทธรูป หรือพระพุทธเจ้า ดังนั้น “จองพารา” จึงหมายถึง ปราสาทพระ ซึ่งมีลักษณะรูปทรงปราสาททำจากโครงไม้ไผ่ ติดด้วยกระดาษสา และกระดาษสีต่างๆ เจาะฉลุเป็นลวดลาย และมีการตกแต่งซุ้มราชวัตร คือการนำไม้ไผ่มาสานเป็นรั้ว ประดับประดาด้วยโคมไฟประทีป หน่อต้นกล้วย หน่อต้นอ้อย และธงอย่างสวยงาม กำหนดการขบวนแห่ “ปอยส่างลอง” และ ขบวนแห่จองพารา “ประเพณีออกหว่า” เฉพาะวันที่ 19 ตุลาคม 61 จัดให้มีขบวนแห่ 2 รอบ ได้แก่เวลา 14.00 น. และ 17.30 น. วันที่ 20-28 ตุลาคม 61 วันละ 1 รอบ เวลา 17.00 น.

poi4

ภายในงาน ยังได้จัดให้มีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นฝีมือเชิงช่างหาชมยาก ได้แก่ การสาธิตทำเครื่องบวชส่างลอง ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์การบวชเณร, สาธิตการทำปานซอย เป็นการเจาะฉลุโลหะ หรือสังกะสีลวดลายสวยงาม ซึ่งเป็นส่วนที่ห้อยลงมาใต้เชิงชายหลังคา, การทำเครื่องบูชา ฯลฯ ทั้งนี้ บรรยากาศของงานได้เนรมิตขึ้นมาอย่างสมจริงด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ สัมผัสความวิจิตรงดงามด้วยเอกลักษณ์การออกแบบรูปทรงอาคาร และยังนิยมตกแต่งด้วยศิลปะการปิดทองประดับกระจกสี เพื่อให้สัมผัสถึงวิถีคนไตในล้านนาอย่างใกล้ชิด พร้อมเพลินไปกับการแสดงทางวัฒนธรรม และอาหารการกินแบบฉบับของชาวไทใหญ่ ได้แก่ ลานวัฒนธรรม ตระการตาชมการแสดงเสียงกลองไต ฟ้อนกล้าลายของชาวไทใหญ่ และการแสดงทางวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธิ์ การแสดงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง และโฟล์คซองคนเมือง รับชมฟรี ตลอดทั้งวัน

poi5

ลานกาดโบราณ ลิ้มรสอาหารไทใหญ่ ได้แก่ จิ้นลุง, ข้าวเหลือง, ส้าผักหนอก, หน่อโก้, ถั่วเน่าแขบ, ขนมเส้นน้ำเงี้ยว, ข้าวเส้นไต, ข้าวแรมฟืน, ข้าวเหลือง, ขังปอง เป็นต้น รวมถึงเมนูอาหารเหนือพื้นเมืองอีกมากมาย โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้ออาหารภายในงาน นั่งรับประทานอาหารบนขันโตกในแบบฉบับล้านนาดั้งเดิม และเลือกซื้อสินค้าไทใหญ่ เช่น หมวกไต จ้องไต (ร่มไทใหญ่ชนิดต่างๆ) ฯลฯ

ร่วมสืบสาน และชมสีสันความงดงามของประเพณีของชาวไทใหญ่ ในงาน แอ่วตลาดกาดหมั้ว ปอยสิบสองเหลิน ส่างลอง –ออกหว่า ระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2561 ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

poi6

poi7

e-book-1-503x62