svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลำพูนชู"วัดพระธาตุหริภุญชัย"ที่เที่ยวเมืองรองเน้นโชว์ประวัติศาสตร์ล้านนา

21 ตุลาคม 2561
ลำพูนชู "วัดพระธาตุหริภุญชัย" เป็นที่เที่ยวเมืองรอง เน้นโชว์ประวัติศาสตร์ล้านนา

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า จังหวัดลำพูนถือเป็นจังหวัดหนึ่งใน 55 จังหวัดที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรองตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้มีการต้อนรับคณะของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดลำพูน และให้เกียรติเดินทางด้วยแพ็คเกจในโครงการ “ไทยเที่ยวไทย...ไทยยั่งยืน” สู่เส้นทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ อีกทั้งยังร่วมประกาศ “ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)” กับทางจังหวัดลำพูน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

lamo

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน ล่าสุดได้ถูกจัดทำไว้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย..ไทยยั่งยืน” ซึ่งแต่ละแห่งมีความสำคัญทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบล้านนา เช่น “วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร” ซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำพูน โดยเฉพาะการเดินทางมานมัสการพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดของปีระกาตามความเชื่อคติทางล้านนา รวมทั้งยังมี “อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี” ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย

lamo2

“วัดมหาวันวนาราม” ซึ่งเคยเป็นอารามหลวงของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ของนครหริภุญไชย ภายในวัดมีพระพุทธสิกขีปฏิมากร หรือพระศิลาดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระรอดหลวง” หรือ “พระรอดลำพูน” รวมถึงมี “กู่ช้าง กู่ม้า” อันเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่คู่กัน และเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูน

lamo3

นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดลำพูนนั้น เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ มีอายุประมาณ 1,400 ปี มีพระนางจามเทวี เป็นปฐมกษัตริย์ปกครอง มีพื้นที่ 4,505 ตร.กม. ประชากร 406,041 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 510 ตำบล 577 หมู่บ้าน 58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกัน จังหวัดลำพูน ยังมีความสำคัญทั้ง การเป็นเมืองเกษตร โดยมีพื้นที่เกษตร รวม 630,053 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,816,176 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ลำไย หอมแดง กระเทียมและมะม่วง ล่าสุดลำพูน ยังได้รับการต่อยอดแปรรูปผลผลิต เช่น ลำไยอบแห้งสีทอง ซึ่งได้เป็นอาหารว่างบนเครื่องบินการบินไทยอีกด้วย

lamo4

อย่างไรก็ตามในแง่ของการรองรับอุตสาหกรรมนั้น จังหวัดลำพูนยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และโรงงานเอกชน รวม 893 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 169,037 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GPP สูงที่สุดในภาคเหนือ ประมาณ 70,323 ล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อหัว 172,716 บาท/คน/ปี ส่วนด้านเมืองวัฒนธรรม มีพระธาตุหริภุญชัยซึ่งเป็น 1 ใน 8 จอมเจดีย์ของประเทศ มีครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวจังหวัดลำพูน และเป็นผู้สร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ

lamo5

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวรายจังหวัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2561 จังหวัดลำพูน มีจำนวนผู้มาเยือนทั้งหมด 81,466 คน/ครั้ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 3.4% คิดเป็นรายได้ประมาณ 89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 8.5% ส่วนในช่วง 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม 2561) จังหวัดลำพูนมีผู้มาเยือน 635,510 คน/ครั้ง คิดเป็นรายได้ประมาณ 885 ล้านบาท

lamo6

e-book-1-503x62