svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จุฬาฯ เปิด CU-TEC วัดผลภาษาอังกฤษการทำงาน

11 ตุลาคม 2561
จุฬาลงกรณ์เปิดศูนย์ทดสอบทางวิชาการ "CU-TEC" วัดผลภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน เผย องค์กรเอกชนตอบรับ "รู้ เข้าใจ เข้าถึง" คนไทย

องค์กรต่าง ๆ ได้เอาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมาเป็นตัวชี้วัดเพื่อคัดกรองบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่องค์กรของตนเอง คำถามชวนคิดต่อ คือ ในปัจจุบันมีการทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบไหนที่สามารถตอบโจทย์คนไทยได้มากที่สุด ทั้งเรื่องมาตรฐานที่เป็นระดับสากล และก็ต้องเข้าใจถึงบริบทของวัฒนธรรมในประเทศนั้น ๆ เพราะอย่าลืมว่า ภาษาเหมือนกัน แต่การใช้แตกต่างกัน วันนี้ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดบริการ CU-TEC (Chulalongkorn University Test of English for Communication) เพื่อตอบโจทย์คนทำงานยุค 4.0 ที่ภาษาอังกฤษถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดย CU-TEC เป็นการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ซึ่งขณะนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการนำผลการทดสอบไปใช้ในการทำงานและหลายองค์กรชั้นนำมีความเชื่อมั่นในการทดสอบ


E19A9706-77F2-41D6-B0F7-F0E9B903CC99

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการทดสอบ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) คือ การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา แต่ CU-TEC คือ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการสื่อสารในการทำงานโดยเฉพาะ

"เราจัดสอบ CU-TEP มานานแล้ว เพื่อใช้สำหรับเรียนต่อ แต่ CU-TEC คือ เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้น CU-TEC จะตอบโจทย์คนทำงาน เพราะเราจะเน้นมากเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารมากกว่าความรู้ในเนื้อหา ต้องการให้เกิดการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้จริง" รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ กล่าว

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกไว้สำหรับในการติดต่อสื่อสารกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ระหว่างผู้ผลิต (Supplier) กับลูกค้า พูดง่าย ๆ คือ เป็น Business Language ไม่ใช่เป็น Academic Language เพราะฉะนั้นศูนย์ทดสอบฯ จึงได้พัฒนา CU-TEC ขึ้นมา โดยมีมาตรฐานเทียบเท่ากับการทดสอบอื่นของต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย แต่สิ่งที่เรามีมากกว่า หรือ ได้เปรียบกว่า ก็คือ ความเข้าใจคนไทยมากกว่า

"มาตรฐาน CU-TEC เทียบเท่าการทดสอบของต่างประเทศ แต่สิ่งที่ CU-TEC มีมากกว่าและได้เปรียบกว่า คือ ความเข้าใจถึงบริบท หรือที่เรียกว่า Culture ของประเทศไทย เพราะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในเมืองไทย ก็จะมี International Environment ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เช่นคำว่า หิมะ คนที่อยู่ในประเทศที่มีหิมะตกก็จะคุ้นชิน แต่คนไทยอาจไม่เข้าใจถึงความหมายได้อย่างลึกซึ้ง หรือ คนไทยใคร ๆ ก็รู้จักมด ถ้าสมมติเราพูดถึงมดที่ฟินแลนด์ เขาก็อาจไม่เข้าใจ เพราะไม่รู้จักว่ามดหน้าตาเป็นอย่างไร" กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว

CU-TEC ได้จัดทำแบบทดสอบโดยทีมคณาจารย์ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและเข้าใจในวัฒนธรรมไทย การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ CU-TEC เป็นการวัดความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน 4 ทักษะ ประกอบไปด้วย CU-TEC Listening & Reading เป็นการวัดทักษะด้านการฟังและการอ่าน และ CU-TEC Speaking & Writing เป็นการวัดทักษะด้านการพูดและการเขียน โดยจะทำการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์


595959859