svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สลากงวด 16 ต.ค. ขึ้นเงินรางวัลได้ แม้ไม่มีตัวเลขสะท้อนแสง

10 ตุลาคม 2561
สำนักงานสลากฯแจง สลากงวด 16 ต.ค. กรณีไม่ปรากฎตัวเลขสะท้อนแสง anti copy  บางฉบับ เกิดข้อผิดพลาดระหว่างพิมพ์ ยันไม่มีผลต่อการขึ้นรางวัล

จากกรณีที่สลากงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 งวดที่ 39 ชุดที่ 52 ไม่ปรากฏตัวเลขสะท้อนแสงป้องกันการถ่ายเอกสาร(anti copy) หรือตัวเลขสีส้ม บนใบสลากบางฉบับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้แจงว่า เกิดจากข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการพิมพ์ แต่จะไม่ส่งผลต่อการตรวจรางวัลหรือการขึ้นเงินรางวัลแต่อย่างใด สำหรับประชาชนท่านใดที่ซื้อสลากดังกล่าวไปแล้ว หากถูกรางวัลสามารถนำมาขอรับเงินรางวัลได้ตามปกติ

S__11624518

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการตรวจสอบสลากว่า เป็นสลากปลอมหรือไม่นั้น ในเบื้องต้น นอกเหนือจากตัวเลขสะท้อนแสงป้องกันการถ่ายเอกสาร (anti copy) แล้ว ยังสามารถพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ประกอบกันคือ การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไปของสลาก คือ ความหนาบางของกระดาษ รูปภาพบนสลาก ขนาดของตัวเลข ความชัดเจนของภาพ

อีกทั้งสามารถตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษของสลาก โดยสังเกตว่า กระดาษที่ใช้พิมพ์สลากจะมีลายน้ำในเนื้อกระดาษ เมื่อส่องกับแสงไฟหรือแสงสว่างจะเห็นลายน้ำรูปนกวายุภักษ์ในเนื้อกระดาษและเมื่อส่องกับแสงไฟสีม่วง หรือแสงยูวี จะมองเห็นเส้นไหมและลายเส้นพาดผ่านตัวเลขมีลักษณะเรืองแสง และเส้นมีความต่อเนื่อง หรือตรวจสอบด้วยการสแกนบาร์โค้ด ๒ มิติ ซึ่งจะต้องปรากฎข้อมูลตรงกับเลขบนสลาก

“สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กราบขออภัยพี่น้องประชาชนผู้ซื้อสลากและผู้จำหน่ายสลากทุกท่าน ในความผิดพลาดดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้”