svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พพ.จัดไทยแลนด์ เอเนอร์จี้ อวอร์ด เปิดรับผู้สนใจสมัครถึง 30 พ.ย.นี้

08 ตุลาคม 2561
 

นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.  wfhเดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความต่อเนื่องของการดำเนินงานโครงการ Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 จัดต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นที่ 20 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด ซึ่งจะมีการเปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับสมัครเข้าร่วมส่งผลงานทั้งด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่สนใจสามารถเข้าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

[caption id="attachment_329945" align="aligncenter" width="335"] นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ[/caption]

ทั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จของกระทรวงพลังงาน ในการดำเนินโครงการ ประกวด Thailand Energy Awards จากจำนวนผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่ได้รับรางวัลปี 2561 จำนวน 69 รางวัล จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 268 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าประหยัดด้านพลังงานรวมมากกว่า 730 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 140,000 ตันต่อปี นับว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

โดยเป้าหมายการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและชี้วัดความสำเร็จของผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐ ที่พร้อมที่พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้านพลังงานที่มีเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นพลังงาน 4.0 ซึ่งจะต้องมีทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และสามารถใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อมาผลิตพลังงานเพื่อลดการนำเข้าจากต่าง

e-book-1-503x62-7