svasdssvasds

นายกฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำความดีเนื่องในวันพระใหญ่ พร้อมร่วมอธิษฐานให้ สปป.ลาว ผ่านพ้นวิกฤตด้วยดี เตือนเดินทางวันหยุดยาวขอให้ปลอดภัย

27 ก.ค. 2561 เวลา 5:30 น. 263
- 27 ก.ค. 61 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวงเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา รวมทั้งอบรมสั่งสอนลูกหลานให้รู้จักศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนและแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริง ไม่ยึดติดกับสิ่งนอกกายจนเกินพอดี

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จึงอยากให้พี่น้องประชาชนใช้โอกาสนี้งดดื่มสุราตลอดห้วงเวลา 3 เดือน หรือตลอดชีวิต ซึ่งจะถือเป็นมหากุศล หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้ดื่มอย่างมีสติ รวมไปถึงการงดสูบบุหรี่ด้วย โดยเชื่อว่าถ้าทุกคนทำได้ก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอน

"นายกฯ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นหลายอย่าง แต่เพราะความร่วมมือร่วมใจ ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน ก็ช่วยทำให้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ คลี่คลายไปในทางที่ดี พร้อมทั้งอยากให้คนไทยทุกคนใช้ช่วงเวลานี้ร่วมกันอธิษฐานให้เหตุการณ์น้ำท่วมใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของเรา ผ่านไปได้ด้วยดีโดยเร็วที่สุด"

นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำด้วยว่า สุดสัปดาห์นี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปทำบุญหรือพักผ่อนกับครอบครัวตามสถานที่ต่างๆ ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ ดูแลกันและกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและมีความสุข โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคอยช่วยอำนวยความสะดวก และสอดส่องดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ด้วย