svasdssvasds

ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในเครือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันทั่วประเทศ

26 ก.ค. 2561 เวลา 6:24 น. 365
79948 ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในเครือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมด้วยบริษัทในเครือ ได้จัดพิธีน้อมถวายความจงรักภักดี ตลอดจนเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ พร้อมเพรียงกันทุกสาขาทั่วประเทศ โดยที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน มี นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธานในพิธี ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมในพิธี
79938 ในช่วงเช้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทในเครือใส่เสื้อสีเหลืองสกรีนลายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมในพิธี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป จากพระอารามหลวง วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดสร้อยทอง พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงพระวิริยอุตสาหะบำเพ็ญอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยล้วนเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมาโดยมิทรงย่อท้อ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมายล้วนจารึกอยู่ในหัวใจของเหล่าพสกนิกรตลอดไป
79940 จากนั้นได้จัดให้มีพิธีรับขวัญพันธุ์ปลาน้ำจืด ๑๐,๐๐๐ ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง และพิธีรับขวัญโค กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิต จำนวน ๖๗ ตัว เพื่อถวายเป็น  พระราชกุศล โดยจะนำส่งมอบแก่ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรในพระราชดำริ นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานธนาคารฯ รวมถึงบริษัทในเครือได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนวิภาวดีรังสิต ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณริมถนนหน้าสำนักงานเขตจตุจักรเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี และความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้างโดยมิหวังสิ่งตอบแทนอีกด้วย
79941 79943 79944