svasdssvasds

ค้าชายแดนครึ่งปี61คึกคักโต6.78 % มาเลเซียนำโด่งยอดสูงสุด

24 ก.ค. 2561 เวลา 11:12 น. 259
ค้าชายแดนครึ่งปี 61 คึกคัก โต6.78 % มาเลเซียนำโด่งยอดการค้าชายแดนสูงสุด ตามด้วย ลาว เมียนมาและกัมพูชา

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนของไทยช่วงครึ่งแรกของปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 678,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.78 % โดยเป็นการส่งออก 385,550 ล้านบาท ลดลง 0.79% และการนำเข้า 293,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.70% แต่ยังเกินดุลการค้า 92,476 ล้านบาท ซึ่งเมื่อแยกเป็นรายประเทศ พบว่าการค้ากับมาเลเซียยังคงนำเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 278,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% ตามมาด้วย ลาว มูลค่า 107,742 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.33% เมียนมา มูลค่า 97,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.58% และกัมพูชา มูลค่า 70,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.31 %

 

wan1

ทั้งนี้ กรมฯ มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น อาทิ มหกรรมการค้าชายแดน และการจัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนในปีนี้ ใกล้เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 1.5 ล้านล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2560 ที่ทำได้มูลค่า 1.32 ล้านล้านบาท อย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกที่จะคอยสนับสนุนให้มูลค่าการค้าเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะความต้องการสินค้าไทย , กำลังซื้อของผู้โภค รวมไปถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจดีขึ้น ทำให้เกิดการจ้างงาน ส่งผลให้เกิดการจับจ่ายซื้อสินค้ามากขึ้น

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว