svasdssvasds

นวัตกรรม "Upcycled" เพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก

09 ก.ค. 2561 เวลา 8:06 น. 1.7k
การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) นวัตกรรม "Upcycled" ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุ กำลังเป็นนวัตกรรมที่โลกสีเขียวให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมันเป็นนวัตกรรมที่หากเลือกรูปแบบการนำมาใช้ให้ดี จะเกิดประโยชน์มหาศาล อย่างเช่น ที่แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชัน (MQDC) ได้ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) จับมือกันนำพลาสติกใช้แล้วมาสร้างเป็นวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้กับโครงการของ MQDC ทั้งหมด

MQDC ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ ศูนย์ RISC (Research & Innovation for Sustainability Center - RISC) โดยเริ่มจากการนำขยะ 60 ตัน หรือ ถุงพลาสติกประมาณ 10 ล้านถุง ที่ได้จาก GC พัฒนาเป็นคอนกรีตขอบถนนในโครงการฟอเรสเทียร์ ซึ่งจะเริ่มโครงการในปี 2562 โดยราคาคอนกรีตอัพไซคลิ่งนี้จะใกล้เคียงกับคอนกรีตทั่วไป


PHAT1550

"วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่า อัพไซคลิ่ง (Upcycling) เป็นส่วนหนึ่งของการรีไซเคิลที่จะช่วยแก้ปัญหาพลาสติกเหลือทิ้งที่ไทยเผชิญอยู่ ในขณะที่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งเหล่านี้ MQDC และพันธมิตรรจะหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะแปรรูปจากพลาสติกใช้แล้ว ตลอดจนเศษวัสดุต่าง ๆ จากท้องทะเล มาสร้างเป็นวัสดุที่เกิดประโยชน์ต่องานก่อสร้างให้มากขึ้น และนำวัสดุเหล่านั้นมาใช้ในโครงการของ MQDC ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญว่าด้วยนวัตกรรมยั่งยืนเพื่อคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน (Sustaininnovation for all Well-Being)


วิสิษฐ์

ในช่วงเริ่มต้น วัสดุอัพไซคลิ่งจากขยะพลาสติก MQDC จะนำใช้ในพื้นที่ภายนอกอาคารเป็นหลัก เพื่อไม่ให้ลูกบ้านเกิดความกังวล และยังพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแรงของวัสดุดังกล่าว


PHAT1558

"วราวรรณ ทิพพาวนิช" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร GC กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ GC สู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากวัสดุ Upcycling จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ช่วยจุดประกายและสร้างความตื่นตัวให้กับสังคม ด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่แข็งแรงทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ GC ที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

GC คือ ผู้ผลิตพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่ยังจำเป็นอยู่ในโลกปัจจุบัน สิ่งที่ต้องเร่งทำ คือ การทำให้คนใช้พลาสติกอย่างถูกวิธี ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า GC ได้ทำโครงการ Upcycling Plastic Waste จัดเก็บขยะมาแปรรูป สร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด GC ได้เก็บขยะจากเกาะเสม็ด 10 ตัน มาแปรรูปเป็นสินค้านวัตกรรมมูลค่าสูง เช่น กระเป๋าจากเส้นใยพลาสติก หรือ เสื้อยืดที่รีไซเคิลจากขวดเพ็ท


รศ ดร.สิงห์ อินทรชูโต

"รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต" หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์ RISC และผู้อำนวยการ ศูนย์ Scrap Lab มก. อธิบายว่า ความร่วมมือครั้งนี้ GC จะเป็นผู้นำขยะเหลือใช้มาเป็นวัสดุในการพัฒนา ส่วน มทร.ธัญบุรี CSC (Customer Solution Center) ของ GC และ RISC ทำหน้าที่ในการพัฒนาวัสดุก่อสร้าง ส่วน Scrap Lab คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่ออกแบบวัสดุ เพื่อนำมาใช้ในโครงการของ MQDC

ไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก และจากการสำรวจข้อมูลปริมาณขยะพลาสติกของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พบว่า ประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากถึง 12% ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือราว 2 ล้านตันต่อปี โดยขยะพลาสติกเหล่านี้ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์เพียงปีละ 5 แสนตัน ที่เหลืออีก 1.5 ล้านตัน ถูกกำจัดด้วยวิธีเผาหรือฝังกลบ และบางส่วนตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม


PHAT1563

การนำวัสดุแปรรูปจากพลาสติกมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยให้การแก้ปัญหาและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้พลังงานน้อยกว่าการรีไซเคิลแบบเดิม ๆ โดยโครงการความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้บริโภค ให้ปรับพฤติกรรมมาเป็นการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ รวมทั้งกระตุ้นให้นักคิดนักพัฒนาทั้งหลายเห็นแนวทางในการนำขยะพลาสติกมาสร้างให้เกิดคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
นายกฯ ปลื้ม WIPO ปรับอันดับดัชนีนวัตกรรมไทยดีขึ้น ชี้! ไทยมีศักยภาพผลิตสินค้าสร้างสรรค์
40 ปีสยามคูโบต้ารุกประกาศแผนธุรกิจตอกย้ำผู้นำ “นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต”


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว