svasdssvasds

บสย. ปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEsทวีทุนเต็มวงเงิน 8.1หมื่นล้าน

09 ก.ค. 2561 เวลา 4:53 น. 235
บสย. ปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ บรรลุเป้าหมาย เต็มวงเงิน 81,000 ล้านบาท 17 ธนาคารพันธมิตรพร้อมใจปล่อยสินเชื่อ 133,492 ล้านบาท

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.ได้ปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ วงเงิน 81,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดย บสย.และ 17 ธนาคารพันธมิตร ปล่อยสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการSMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน 19,636 ราย เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อจำนวน 81,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ 133,492 ล้านบาท

bsu1

โดย 5 กลุ่มธุรกิจค้ำประกันสูงสุด คือ 1.กลุ่มบริการ 20,905 ล้านบาท 2.กลุ่มการผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ 8,658 ล้านบาท 3.กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 7,826 ล้านบาท 4.กลุ่มเหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักร 6,524 ล้านบาท และ 5.กลุ่มเกษตรกรรม 6,498 ล้านบาท

" นับเป็นโครงการที่สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อที่ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 4 ปี โดยรัฐบาลและธนาคารพันธมิตร ร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแทน เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีต้นทุนการเงินที่ลดลง "

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ บสย.ได้เตรียมความพร้อมสำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS7 วงเงิน 150,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีตามลำดับ โดย บสย.ได้เชิญธนาคารพันธมิตร ร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว อาทิ หลักการและเหตุผล ประเภทของกลุ่มการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ธนาคารต่าง ๆ ได้เตรียมความพร้อม ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติโครงการ

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว