svasdssvasds

มท.ออกคำสั่งให้ “ณรงค์ศักดิ์ ” ปฏิบัติภารกิจช่วย"13 หมูป่า” ติดถ้ำหลวงจนจบภารกิจ

05 ก.ค. 2561 เวลา 11:54 น. 192
มท.ออกคำสั่งให้ “ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” ผู้ว่าฯพะเยา ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ "13 หมูป่า” ติดถ้ำหลวง จนจบภารกิจ

7 กรกฎาคม - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้มีการเผยแพร่ คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1170/2561 ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งว่า มีผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 13 ราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งที่ 5127/2561 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปนั้น

nar

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูญหาย  บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เฉพาะภารกิจอำนวยการและบริหารจัดการช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง –ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป จนกว่าภารกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

e-book-1-503x62