svasdssvasds

รัฐทุ่มงบ 5.2 พันล้าน ขยายสนามบินกระบี่

29 ก.ค. 2561 เวลา 10:15 น. 485
สนามบินนานาชาติกระบี่ รับงบปี 61-64 กว่า 5,200 ล้านบาท เพื่อพัฒนาให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 8 ล้านคน เผยปี 60 มีเที่ยวบินรวม 28,749 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,277,780 คน

lo14

นายสิริธร จุนชู ประ ธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 น.ส.สุรีรัตน์ ทิพย์โยธา ซึ่งเข้าร่วมประชุมแทนผู้อำนวยการสนามบินนานาชาติกระบี่ ได้แจ้งข้อมูลโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติกระบี่ให้ที่ประชุมทราบว่า ในงบประมาณปี 2561-2563 ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 3,750 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลัง ที่ 1, 2 เพื่อรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคน พร้อมอาคารที่จอดรถยนต์สามารถรองรับได้ 2,000 คัน

โครงการดังกล่าว ยังมีการก่อสร้างลานจอดอากาศยาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน สามารถรองรับอากาศยาน ขนาด B747 ได้ 20 ลำพร้อมกัน (เดิมรองรับได้ 7 ลำ) ใช้เงินงบปีงบประมาณ 2561-2563 จำนวน 1,350 ล้านบาท และจัดซื้อที่ดินและค่าชดเชยเพื่อติดตั้งไฟฟ้านำร่อง CAT ใช้งบปีงบประมาณ 2562 จำนวน 350 ล้านบาท และก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้านำร่อง CAT1 ใช้งบปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100 ล้านบาท

สำหรับสถิติการขนส่งของสนามบินกระบี่ ในปี 2560 มีผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ จำนวน 1,197,857 คน เที่ยวบิน 8,649 เที่ยว สินค้า 956,839 กิโลกรัม ระหว่างประเทศ 985,170 คน เที่ยวบิน 8,649 เที่ยว สินค้า (ไม่มี) ขาออกผู้โดยสารภายในประเทศ 1,172,383 คน ระหว่างประเทศ 949,373 คน เที่ยวบินภายในประเทศ 5,748 เที่ยว ระหว่างประเทศ 5,748 เที่ยว สินค้าภายในประเทศ 648,350 กิโลกรัม ระหว่างประเทศ (ไม่มี)

“จากการแจ้งข้อมูลการพัฒนาสนามบินนานาชาติกระบี่ดังกล่าว ด้วยงบประมาณ จำนวน 5,200 ล้านบาท เมื่อเสร็จแล้วจะสามารถให้บริการแก่นักเดินทางได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก และจะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่เติบโตขึ้นเป็นเงาตามตัว” นายสิริธร กล่าวในตอนท้าย

หน้า 21 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,380 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561