svasdssvasds

ททท. เปิดประชุม TATAP 2019 ระดมความคิด วางทิศทางตลาดท่องเที่ยว ปี 62 ดันรายได้แตะ 3.41 ล้านล้านบาท

03 ก.ค. 2561 เวลา 1:10 น. 3.3k
วันที่ 2 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการจัดทำแผนตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2562 หรือ TAT Action Plan 2019 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำหรับใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและเป็นทิศทางเดียวกันในการทำการตลาดในภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ททท. พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ผู้บริหารทุกระดับ และผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. จากทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2-5 ก.ค. 2561


421827

การจัดประชุมแผนการตลาดการท่องเที่ยว นับเป็นมาตรฐานสำคัญในการดำเนินงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มช่องทางความร่วมมือแสวงหาพันธมิตรเพื่อบูรณาการด้านการตลาดร่วมกันประกอบข้อมูลอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว การวางตำแหน่งทางการตลาด  การตลาดเชิงกลยุทธ์ อันจะพัฒนาขีดความสามารถให้เหนือคู่แข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ทั้งในด้านส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม การตอกย้ำประชาสัมพันธ์แบรนด์อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ ให้เกิดความแข็งแกร่งควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าพร้อมขาย โดยแบ่งการประชุมออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแผนกลยุทธ์ของ ททท. การทำงานด้วย Digital Marketing กระบวนการระดมความเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการในการสนับสนุนและกระจายรายได้สู่เมืองรอง และบูรณาการกระบวนการทำงานของ ททท. ในการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นจนถึงยกระดับเป็นสินค้าการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ จะดำเนินแผนการตลาดให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน ในด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องผสานความร่วมมือด้านการตลาดอย่างเป็นองค์รวมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยมุ่งสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ในปีนี้ ททท. จึงได้ต่อยอดแนวทางการดูแลใส่ใจการใช้ทรัพยากร ผนวกกับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว โดยไม่สร้างขยะแทนการลดขยะ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความยั่งยืนเฉกเช่นการส่งเสริมการสร้างรายได้ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยว สู่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้รับทราบทั่วกัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 9 ก.ค. 2561


app36241089_m

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ตั้งเป้าปี 2562 ขับเคลื่อนรายได้ท่องเที่ยว 3.41 ล้านล้านบาท เติบโต 10% เป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 2.29 ล้านบาท รายได้จากตลาดในประเทศ 1.12 ล้านล้านบาท ซึ่งมีความท้าทายในแง่สร้างรายได้เพิ้มขึ้น ทำให้เกิดการกระจายรายได้ในระดับฐานรากมากขึ้น และสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้น โดยให้ตลาดในประเทศตั้งเป้ารักษาฐานรายได้ 1 ใน 3 ของรายได้รวม เพิ่มค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวไม่ต่ำกว่า 4% ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ การใช้การท่องเที่ยวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการผลักดันให้ขายการท่องเที่ยวเมืองรองได้อย่างเห็นผล


421832

ส่วนการเติบโตของตลาดในประเทศในปีหน้า ททท. คาดว่าจะอยู่ที่ 169 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 7.35% และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย 40 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6% จากปีนี้ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 37.5 ล้านคน


 

[caption id="attachment_294721" align="aligncenter" width="503"] วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[/caption]

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดทำแผนการทำงานของ ททท. ในปีหน้า อยากให้สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการใช้ท่องเที่ยวเผ็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ , การท่องเที่ยวแย่างยั่งยืน และให้ ททท. มาร่วมพัฒนาด้านซัพพลาย นอกเหลือจากด้านการตลาดที่ทำอยู่แล้ว อยากให้ทุกคนมีน้ำใจในการทำงานร่วมกัน รวมถึงมองหานักท่องเที่ยวที่ใจใส่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพเช่นกัน

ขณะเดียวกันในแง่ของนโยบาย วันนี้รัฐบาล ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังแก้ปัญหาหลายเรื่อง ด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น การจับกุมนอมีนีต่างชาติที่เข้ามาใช้วิวไทยหากินกับการท่องเที่ยวไทย และนำเงินกลับประเทศโดยเราไม่ได้ประโยชน์ การตรวจสอบธุรกิจในอ่าวนาง และพีพี จ.กระบี่ เพื่อผลักดันให้ปรับปรุงให้ถูกกฏหมาย การเตรียมผลักดันกฏหมาย เพื่อกำหนดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าไทยต้องทำประกันทุกคน รวมถึงการปฏิรูปการทำงาน ที่จะเปิดโอกาสให้คน ททท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ โอนย้ายงานมาเติบโตในตำแหน่งระดับบริหารในกระทรวงการท่องเที่ยวได้ โดยต่ออายุงานและมีค่าตอบแทนเท่าเดิม หากมาทำแล้ว จะย้ายกลับ ททท. ทีหลังก็ได้ เพื่อให้การทำงานของกระทรวงท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาในอีกด้าน เพื่อยกระดับการทำงานของกระทรวงท่องเที่ยว แต่หากคนของกระทรวงท่องเที่ยว ก็มีโอกาส ย้ายมาทำงานที่ ททท. ได้ในอัตราค่าตอบแทนและสิทธิข้าราชการเหมือนกระทรวงท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ฐานโซไซตี  : ททท.จ่อเปิดแผนท่องเที่ยวปี 62 คาดรายได้ 3.34 ล้านล้านบาท
"นายก" เปิดโครงการ Eat Thai, Visit Thai ณ กรุงลอนดอน - ททท. เผยหวังแพร่อาหารไทย


e-book-1-503x62-7