'ทีเส็บ' และ NIA เตรียมลงนาม MOU ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม

13 พ.ค. 2561 เวลา 18:34 น. 416
ทีเส็บ และ NIA เตรียมร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ "การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม" หวังให้เป็นตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมในการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ จึงเตรียมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม” กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้หัวข้อ "Digitalization in Bleisure Business and Bloom" ร่วมกันในงาน Start Up Thailand 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

[caption id="attachment_280838" align="aligncenter" width="503"] จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ[/caption]

การลงนามความร่วมมือและจัดทำโครงการดำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวทาง Innovation Thailand เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการจัดงานและพัฒนากระจายองค์ความรู้และการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านการส่งเสริมการตลาด การพัฒนาเมืองไมซ์ซิตี้ รวมถึงบุคลากรและสถานที่จัดงาน โดยมีกรอบการทำงานร่วมกัน 3 ด้าน คือ 1. Innovation Promotion ส่งเสริมและยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำไมซ์ในเวทีโลก สร้างภาพลักษณ์ประเทศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ 2. Innovation District ยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรม ให้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการพัฒนาไมซ์ซิตี้ 3. Innovation Capability พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับในอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านการศึกษาหลักสูตรไมซ์

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยนวัตกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

01

……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ทีเส็บ เปิดเวทีให้นักศึกษา โชว์ไอเดียนวัตกรรม แก้ปัญหาอุตสาหกรรมไมซ์
ทีเส็บ ผนึก 2 องค์กรยักษ์ใหญ่ พัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมไมซ์ภาคใต้


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว