'ประวิตร' จี้! พลังงานส่งเสริม 'ดีเซล B20' - สั่งพาณิชย์+อุตฯ แก้ปัญหา 'ปาล์มน้ำมัน'

12 พ.ค. 2561 เวลา 7:09 น. 280
วันที่ 11 พ.ค. 2561 - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

โดย พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติพิจารณาเห็นชอบ 7 มาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้เกิดผลจริงจัง 1.การลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร, 2.พัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปฯ, 3.ปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ, 4.กำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม, 5.การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20, 6.ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี และ 7.อื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมพิจารณาจัดทำแผนงานในการบูรณาการด้านต่าง ๆ เพื่อครอบคลุมทุกมิติและจะนำเข้าเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป

 

[caption id="attachment_280568" align="aligncenter" width="503"] พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์
โฆษกกระทรวงกลาโหม[/caption]

รองนายกฯ ได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์ กำหนดมาตรการเฉพาะเร่งด่วนเข้าไปสนับสนุนผลักดันการส่งออกสต๊อกน้ำมันปาล์มส่วนเกิน และประสานกับกรมศุลกากร เร่งแก้ปัญหาการกระทำที่ผิดกฎหมายในการถ่ายลำ ผ่านแดนน้ำมันปาล์ม เพื่อรักษาและปรับสมดุลราคาภายในประเทศ พร้อมกันนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อปรับคุณภาพการสกัดให้สูงขึ้น พร้อมทั้งประสานกับกระทรวงพลังงาน ส่งเสริมการใช้นำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันแสดงความจริงใจ พิจารณานำข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติและมติร่วมของที่ประชุม ไปเร่งรัดผลักดันขับเคลื่อน ร่วมกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติทั้งระบบ บนฐานข้อมูลจริงที่ตรงกันทุกฝ่าย โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ร่วมของทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และภาครัฐ เพื่อร่วมกันรักษาเสถียรภาพของระบบเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในภาพรวม

 

[caption id="attachment_280569" align="aligncenter" width="503"] พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[/caption]

โฆษกลาโหม กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์และแนวโน้มปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านราคาตลาดต่างประเทศ ปี 2561 คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยราคาน้ำมันปาล์มในตลาดมาเลเซียจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับเฉลี่ยตันละ 2,300.00 ริงกิต (20.00 บาทต่อกิโลกรัม) ขณะเดียวกันสถานการณ์การผลิตและตลาดของไทย ปี 2561 ด้านการผลิต มีผลผลิตปาล์มน้ำมันรวม 15.40 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 2.71 ล้านตัน (ที่อัตราน้ำมัน 17.61% ค่าเฉลี่ยปี 2560) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 14.24 ล้านตัน เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลผลิตและปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 1 มีปริมาณ 4.002 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 25.99 ของผลผลิตทั้งหมด รวมทั้งไตรมาสที่ 2 ใน เดือน เม.ย., พ.ค. และ มิ.ย. นี้ ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 1.357 ล้านตัน 1.506 ล้านตัน และ 1.320 ล้านตัน ตามลำดับ โดยคาดว่า ในเดือน พ.ค. จะมีผลผลิตมากที่สุด และประมาณการสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ เดือน เม.ย. – พ.ค. 2561 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) แจ้งว่า ผลปาล์มน้ำมันมี 1,367,458 ตัน CPO ผลปาล์มที่ใช้ในการผลิต 1,651,801 ตัน CPO ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบโดยประมาณ 294,638 ตัน ยอดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์โดยประมาณ 45,660 ตัน และปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศ ประมาณ 210,614 ตัน


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“ประวิตร” ร่วมประชุม กนป. กำชับความร่วมมือทุกภาคส่วน “ส่งออกสต๊อกส่วนเกิน”
ทูตมาเลเซียหารือ 'ประวิตร' ขยายความร่วมมือ 2 ประเทศ ให้มากขึ้น


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว