โพลเผย! ความต้องการ 'คนข่าว' เนื่องใน 'วันแรงงานแห่งชาติ'

01 พ.ค. 2561 เวลา 6:56 น. 131
สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย (NATION UNION JOURNALISTS, THAILAND : NUJT) หนึ่งในองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง ทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2561 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 2561 ในหัวข้อ "ถ้าสามารถเรียกร้องได้ในวันแรงงานแห่งชาติ ในฐานะคนทำงานในอุตสาหกรรมข่าว ต้องการความมั่นคงในวิชาชีพในด้านใดมากที่สุด"

ผลสำรวจพบว่า
อันดับ 1 ความต้องการมากที่สุด คือ ต้องการการปรับเงินเดือนประจำปีตามความสามารถ
อันดับ 2 ต้องการให้มีสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุและรักษาพยาบาลครอบครัว
อันดับ 3 ต้องการให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนฌาปนกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์
อันดับ 4 มีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยให้ใช้
อันดับ 5 การเพิ่มเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย
อันดับ 6 มีทุนฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ
อันดับ 7 การลาพักศึกษาต่อ โดยไม่ต้องลาออกจากงาน
อันดับ 8 มีสวัสดิการรถรับส่ง หรือ ค่าเดินทาง


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
บขส.ดีเดย์วันแรงงาน1 พ.ค.เปิดเส้นทางเดินรถสายใต้ใหม่ไปเชียงใหม่และแม่สอด
ม.รังสิต ชง 8 ข้อเสนอต่อรัฐบาลและขบวนการแรงงาน/องค์กรนายจ้างในวันแรงงานแห่งชาติ


e-book-1-503x62