1 พ.ค.สสว.ดันbeautynista ขายออนไลน์ดีเดย์แคมเปญ SME 1 BAHT

01 พ.ค. 2561 เวลา 2:26 น. 208
สสว. beautynista ขนเครื่องสำอางจำหน่ายบาทเดียว พร้อมดีเดย์แคมเปญ SME 1 BAHT สานต่อความสำเร็จโครงการ SME ONLINEนำโดย สสว. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นยอดขาย 650 ล้านบาท

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกันเปิดตัว “ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME หรือ SME Online ” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถดำเนินธุรกิจค้าขายทางออนไลน์ในรูปแบบ Business to Business to Customer (B2 B 2C) ควบคู่ไปกับการพัฒนา SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจค้าขายทางออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
smebath โดยทั้งนี้ มี E-Marketplace ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการจัดแคมเปญ SME 1 BAHT ลดราคาสินค้าที่อยู่ภายใต้โครงการ SME Online หลายราย โดยจะจำหน่ายสินค้าในราคาเพียง 1 บาท เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการ ในทุกวันที่ 1 ของเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนนี้ โดย E- marketplace ที่จะเริ่มแคมเปญนี้ในวันที่ 1 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. คือ beautynista ที่เตรียมสินค้าเครื่องสำอางหลายร้อยรายการ จำหน่ายเพียงบาทเดียว โดย สสว. จะสนับสนุนส่วนต่างของสินค้าในบาทที่ 2 เป็นต้นไป แต่ไม่รวมค่าขนส่ง จากนั้นในเดือนต่อไปจะมี E-marketplace ที่จะเริ่มแคมเปญนี้อีกหลายราย อาทิ shopee, lazada, inwmall , weloveshopping , 11street, thailandmall, smesiam, buzzebees, shopseason, pinsouq, talad.com, far-e, lalamove, และ shippop มาร่วมกันมอบสิทธิพิเศษต่างๆ คาดว่ารวมสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญในครั้งนี้น่าจะมีมากกว่า 100,000 รายการ

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ทาง E – marketplace ที่เข้าร่วมโครงการจะเพิ่มสิทธิพิเศษต่างๆ ให้ผู้ประกอบการในเรื่อง ส่วนลดค่า GP ฟรีค่าแรกเข้า ส่วนลดค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับ SME ในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ และขยายความ สามารถในการแข่งขัน ในตลาดออนไลน์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับ SME ในอนาคต

โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6

” ที่ผ่านมา สสว. ยังส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไทย ให้สามารถก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 ได้อย่างแข็งแรง และมั่นคง โดยบูรณาการความร่วมมือผ่านโครงการส่งเสริม พัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ด้วยกิจกรรมลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้และคำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้สามารถทำธุรกิจ ออนไลน์ได้จริง เช่น สอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียนเนื้อหาสินค้า รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับ SME ที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ด้วย” นายสุวรรณชัย กล่าว

สำหรับการดำเนินงานโครงการ SME ONLINE ในปีนี้ สสว. คาดว่าจะมีผู้ประกอบการได้รับความรู้และประโยชน์จากโครงการกว่า 50,000 ราย มีสินค้าและบริการเข้าร่วมจำหน่ายผ่านทางออนไลน์กว่า 100,000 รายการ และสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 650 ล้านบาท รวมถึงส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนสำหรับ SME ต่อไป

e-book-1-503x62