สปส.รณรงค์พกบัตรปชช.ป่วยฉุกเฉินรักษารพ. ทุกแห่งฟรี

27 ธ.ค. 2560 เวลา 10:15 น. 172
รมว.แรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตนเดินทางช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่กำชับ สปส. รณรงค์พกบัตรประจำตัวประชาชน เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี2561 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม2560-2 มกราคม 2561 กระทรวงแรงงานโดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ในการเดินทาง กลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว จึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้บริการรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ดังกล่าว

pakan

โดยสำนักงานประกันสังคม(สปส.) ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเป็นประจำทุกปี ซึ่งในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สปส.ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้าน จำนวน 3 แห่ง คือ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ (ใหม่) และสถานีรถไฟหัวลำโพง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของสปส.ไปให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน พร้อมแนะนำให้พกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ตนเองได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่ตนเองได้ขึ้นทะเบียนไว้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจากนั้นญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนไว้ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้ขึ้นทะเบียนไว้ทราบนั้น สปส.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก (72 ชั่วโมง) ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในส่วนของผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสปส.ได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สปส.ทุกแห่ง ผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สปส.กรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สปส.จังหวัด/ สาขา/ ที่สะดวกหรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

sps1

นายสุรเดช กล่าวต่ออีกว่า ในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ดูแลสุขภาพให้ดี และระมัดระวังโรคที่มากับอากาศเย็น ที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีความสุขในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และกลับมาปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างปกติสุขต่อไป
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9

แท็กที่เกี่ยวข้อง