งัด WEC บูมศก.เหนือ

29 ธ.ค. 2560 เวลา 10:20 น. 218
“พล.อ.ประยุทธ์” รับหลักการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ชงให้สศช.ไปศึกษาแผนพัฒนา หวังสร้างเศรษฐกิจให้ 3 จังหวัด ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก ดันจีพีพีพุ่ง 8.23 แสนล้านบาทใน 10 ปี ดึงโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ให้เชื่อมต่อ

นายฐาปนา บุญยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย และผู้ประสานเครือข่ายบริษัทพัฒนาเมือง เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าในการประชุมหารือระหว่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภาคเหนือ ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา ถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ได้มีการเสนอให้พื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก เป็นพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก(West Economic Corridor : WEC) เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)

[caption id="attachment_233962" align="aligncenter" width="377"] ฐาปนา บุณยประวิตร ฐาปนา บุณยประวิตร[/caption]

++“ประยุทธ์”รับหลักการแล้ว
โดยผลของการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้รับหลักการและมีข้อสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) รับข้อเสนอการขอสนับสนุนให้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาไปประกอบการพิจารณาการขับเคลื่อน WEC ตามขั้นตอน โดยในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 จะมีการบรรยายสรุปแบบเข้มข้นให้กับภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ตาก และสุโขทัย เพื่อให้ทราบทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน

นายฐาปนา กล่าวอีกว่า สำหรับการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ WEC นั้นมีเป้าหมายที่ต้องการให้ทั้ง 3 จังหวัดเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของภูมิภาค ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงผังเมืองรวม รองรับการเป็นศูนย์เศรษฐกิจที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ พร้อมเป็นจุดเชื่อมต่อด้านพาณิชยกรรมและการลงทุน ที่จะต้องมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจ โดยการลงทุนโดยตรงของภาครัฐและการร่วมลงทุนของภาคเอกชนในแต่ละจังหวัด

นายฐาปนา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ต้องการให้ WEC เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และบริการสุขภาพของอนุภูมิภาคและของภาคเหนือ ด้วยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ กับโรงพยาบาลขนาดกลาง-ใหญ่ของภาคเอกชนในการปรับปรุงฟื้นฟูหรือขยายกิจการที่มีอยู่เดิมและการลงทุนใหม่ รวมทั้ง การเป็นศูนย์การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ที่ดำเนินการด้านท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน และการจัดประชุมและนิทรรศการ

TP2-3326-2 ++ยกระดับท่าอากาศยาน
อีกทั้งการเป็นศูนย์กลางการเดินทางและขนส่งของอนุภูมิภาค เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและขนส่งเป็นการลงทุนที่ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การลงทุนส่วนใหญ่จะต้องดำเนินการโดยภาครัฐ หรือร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
โดยเฉพาะการปรับปรุงฟื้นฟูท่าอากาศยานที่มีอยู่และลงทุนอากาศยานแห่งใหม่ เช่น การยกระดับท่าอากาศยานพิษณุโลกและท่าอากาศยานแม่สอด เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ การก่อสร้างท่าอากาศยานจ.ตาก แห่งที่ 2 เป็นต้น

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบการเชื่อมต่อภายในอนุภูมิภาค จะต้องมีโครงข่ายทางรางประเภทรถไฟความเร็วสูง ส่วนต่อขยายสุโขทัย-ตาก-แม่สอด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงของเมียนมาและอินเดียในอนาคตได้ รวมทั้งการมีโครง การขนส่งสินค้าด้วยรถไฟทางคู่ ส่วนต่อขยายพิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก-แม่สอด เพื่อขนส่งสินค้าระหว่าง WEC เชื่อมต่อไปยังโครงข่ายรถไฟของเมียนมาและอินเดียในอนาคต เป็นต้น

++10ปีมูลค่าการค้าพุ่ง
สำหรับผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนา WEC นั้น หากสามารถดำเนินการตามที่กล่าวมาได้ จะทำให้เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ยกระดับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศด้วยการขับเคลื่อนจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเกิดการลงทุนขึ้นในพื้นที่ โดยมีการประเมินมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดหรือจีพีพีในช่วง 10 ปี ของทั้ง 3 จังหวัดอยู่ที่ 8.23 แสนล้านบาท เป็นในส่วนของจ.ตาก 2.25 แสนล้านบาท จ.สุโขทัย 1.85 แสนล้านบาท และพิษณุโลก 4.12 แสนล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,326 วันที่ 28 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9

แท็กที่เกี่ยวข้อง