ท่องเที่ยว11เดือนสร้างรายได้กว่า 2.4 ล้านล้านบาท

25 ธ.ค. 2560 เวลา 11:22 น. 193
11เดือน ท่องเที่ยวสร้างรายได้กว่า 2.4 ล้านล้านบาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยถึง สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย และรายได้จากการท่องเที่ยวปัจจุบันนั้น

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 3,020,863 คน ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 1,935,816 คน รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป อเมริกา เอเชียใต้ โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 23.18 ตามการขยายตัว ของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 33.89 จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียในปีก่อนหน้า

pongpanu1

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว อินเดีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ 159,498.25 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24.82 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา เกาหลี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น มาเลเซีย เยอรมนี อินเดีย และ ออสเตรเลีย ตามลำดับ

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสิ้น 31,845,616 คน ขยายตัวร้อยละ 8.07 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และก่อให้เกิดรายได้รวม 1,632,197.60 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.66 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

pong

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย มกราคม-ตุลาคม 2560 ในเดือนตุลาคม มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 14.69 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 6.95 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้ 82,652.94 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศรวม 124.07 ล้านคน-ครั้ง และก่อให้เกิดรายได้รวม 778,873.77 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.05 และ 7.96 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รายได้จากการท่องเที่ยวปัจจุบัน นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (พ.ย. 60) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของรายได้แก่ประเทศและกระจายรายได้ดังกล่าวสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวม 2,411,071.37 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.77 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 1,632,197.60 ล้านบาท และการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย 778,873.77 ล้านบาท

e-book-1-503x62

แท็กที่เกี่ยวข้อง