ชาวพุทธเกาหลีใต้และนักท่องเที่ยวนานาชาติ ร่วมขบวนแห่ โคมไฟดอกบัว ก่อนวันวิสาขบูชาท่ามกลางสายฝน

18 พ.ค. 2567 | 21:30 น.

ชาวพุทธเกาหลีใต้ และนักท่องเที่ยวนานาชาติ ร่วมขบวนแห่ โคมไฟดอกบัว ก่อนวันวิสาขบูชา ท่ามกลางสายฝน ในกรุงโซลโดยไม่ย่อท้อ คอลัมน์ สังฆานุสติ โดย บาสก

การประชุมกรรมการบริหาร ขององค์การ พ.ส.ล. (EXCO) ครั้งที่ 101 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่  9- 10- 11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น ประเทศเกาหลีใต้เจ้าภาพ เชิญกรรมการบริหาร พ.ส.ล. 20 กว่าท่าน จาก 9 ประเทศ

ให้ร่วมฉลองการแห่แหน โคมไฟดอกบัวเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก่อนวันวิสาขบูชา ร่วมกับผู้คนนานาชาติ ท่ามกลางสายฝนตอนค่ำวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ด้วย

งานฉลองเทศกาลแห่แหนโคมไฟดอกบัว หรือ Lotus Lantern Festival จัดขึ้นตอนกลางคืน วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ถึง 23:00 น.


 

งานนี้เป็นงานประเพณีประจำปีทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ทำกันมาแต่โบร่ำโบราณแล้ว เพื่อร่วมฉลองก่อนวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  

ลักษณะของโคมไฟดอกบัวนั้นจะงามด้วยสีสันต่างๆ และประดับด้วยรูปสัตว์ที่อยู่ในตำนานของพระพุทธศาสนา เช่นมังกร เสือและช้าง เป็นต้น 

ความสำคัญของประเพณี ดูได้จากผู้เข้าร่วมขบวนแห่ที่มีจำนวนมาก แม้ว่าคืนนั้นฝนจะตกลงมา ผู้เข้าร่วมขบวนแห่และผู้ชมต่างเต็มใจร่วมการฉลองอย่างไม่ท้อถอย โดยใส่เสื้อกันฝนหรือกางร่มเข้าร่วมงาน


 

แขกที่ได้รับเชิญจากต่างประเทศรวมทั้งคณะกรรมการบริหารขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(พ.ส.ล.) ทางเจ้าภาพได้จัดที่นั่งให้กับคณะผู้ร่วมงานได้นั่งชมกันอย่างสุขสบาย (ถ้าไม่มีฝนตกลงมาความสุขสบายน่าจะมีมากกว่านี้) ส่วนขบวนแห่โคมไฟดอกบัวได้ดำเนินการตามโปรแกรมแม้ฝนจะตกก็ตาม
 
วันรุ่งขึ้น ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ในช่วงเช้าเขาจัดขบวนแห่เพิ่มขึ้นอีก พร้อมทั้งตั้งเต็นท์และซุ้มนิทรรศการ พระพุทธศาสนาขึ้นมาในสองฟากถนนกลางกรุงโซล 

แต่ละวัด แต่ละนิกาย ในประเทศเกาหลีเข้ามาร่วมงานนิทรรศการกันมากรวมทั้งประเทศต่างๆ ที่นับถือพุทธศาสนาเช่น พม่า ศรีลังกา เวียดนาม ไทย มองโกเลียและเกาหลีเหนือ ได้ร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้เช่นกัน

น่าสังเกตว่า แต่ละซุ้มแต่ละ Boot ที่จัดนิทรรศการมีวิธีการสร้างความประทับใจ ให้กับผู้เข้าชมเพื่อจะได้จดจำไปตลอด นั่นคือผู้จัดนิทรรศการเชิญผู้เข้าชม ให้มาร่วมจัดทำดอกบัวหรือวาดภาพพระพุทธรูป เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า
 
บางวัด จัดสาธยายพระสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

บางประเทศจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและวิธีการสวดบูชา ตามแบบและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

ส่วนของประเทศไทยมี 2 วัดที่เข้าไปร่วมจัดคือวัดสาขาของวัดสระเกศที่ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ พระสงฆ์ที่ร่วมงานได้นำพระพุทธรูป และจัดภาพนิทรรศการ เกี่ยวพุทธประวัติมาจัดให้ชมและบูชา

ส่วนวัดพระธรรมกาย นอกจากเข้าขบวนแห่ตอนกลางคืนท่ามกลางสายฝนแล้ว ได้มาจัดแสดงในบูธในตอนกลางวันเด้วย

เมื่อชมแต่ละบูธ (แต่ไม่ครบ) แล้ว ก็จะเห็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศ แต่ละนิกายแม้ว่าจะนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันก็ตาม  

ในที่สุดทุกวัฒนธรรมก็มารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งจะมีในวันที่ 22 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ 

แต่เกาหลีใต้จัดฉลองล่วงหน้า เพื่อประกาศให้ชาวพุทธ ทั้งในประเทศและทั่วโลกทราบว่าเทศกาลบูชาเริ่มแล้ว ทั้งนี้การนับถือพระพุทธศาสนาในเกาหลีใต้ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแม้จะต่างนิกายแต่นับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน


ภาพ :Cr.Dr Wisit Chaisuwan