สธ.กำชับพื้นที่น้ำท่วม เฝ้าระวังโรคหลังน้ำลด

12 ธ.ค. 2560 เวลา 9:24 น. 141
กระทรวงสาธารณสุข กำชับพื้นที่น้ำท่วมจัดบริการดูแลประชาชนต่อเนื่อง เฝ้าระวังโรคหลังน้ำลด ทั้งโรค ฉี่หนู ตาแดง ไข้หวัด ไข้เลือดออก

-12 ธ.ค.60-ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับผู้บริหารสถานบริการในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย กำชับให้สถานบริการจัดบริการประชาชนต่อเนื่อง สื่อสารโรคและภัยที่มากับน้ำท่วม ที่สำคัญคือ โรคฉี่หนู ไข้หวัด ตาแดง ไข้เลือดออก พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด เตรียม ทั้งในส่วนทรัพย์สินของทางราชการและของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป

โดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ 38 ทีม ออกให้บริการ 444 ครั้ง ให้การดูแลประชาชนด้านสุขภาพกาย 6,538 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า ไข้หวัด โรคเรื้อรัง ด้านสุขภาพจิตให้คำปรึกษา 5,580 คน ทั้งนี้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่และ อสม.ออกเคาะประตูบ้านเตือน "1 ภัย 3 โรค" คือภัยจากการจมน้ำ ในผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชักและความประมาท คิดว่าน้ำไม่เชี่ยว ส่วน 3 โรค คือ โรคฉี่หนู ไข้หวัด ไข้เลือดออก พร้อมคัดกรองและให้ยารักษาทันที โดยคัดกรองไปแล้วเกือบ 3,000 คน

"โรคที่พบได้บ่อยหลังน้ำลดที่เป็นอันตรายถึงเสียชีวิต คือโรคฉี่หนู ส่วนใหญ่เชื้อโรคจะอยู่ในน้ำที่ท่วมขัง หลังลุยน้ำ ย่ำโคลน ให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย และหากมีไข้สูง ตาแดง ปวดน่อง ให้รีบพบแพทย์ทันที ป้องกันโรคแทรกซ้อน ซึ่งโรคนี้มียารักษาให้หายได้ หากรักษาได้ทันท่วงที "นายแพทย์โอภาส กล่าว โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6

แท็กที่เกี่ยวข้อง