พาณิชย์ดันร้านอาหารหนูณิชย์ช่วยลดค่าครองชีพยกระดับคุณภาพให้โดนใจปชช.

07 ธ.ค. 2560 เวลา 10:11 น. 202
พาณิชย์ดันร้านอาหารหนูณิชย์ลดค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกพร้อมยกระดับคุณภาพให้โดนใจประชาชน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 13,409 ร้านค้า (กรุงเทพฯ 4,399 ร้าน ภูมิภาค 8,976 ร้าน) และร้านหนูณิชย์ในรูปแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) อีก 34 คัน/ราย สามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ถึง 7,573.54 ล้านบาท หรือ คิดเป็นวันละ 11.73 ล้านบาท ซึ่งจะเร่งรัดให้มีการขยายจำนวนร้านอาหารหนูณิชย์ให้มากขึ้น

son

ด้าน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 ได้ยกระดับร้านอาหารหนูณิชย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด อร่อย ให้เป็นร้าน“หนูณิชย์ติดดาว” โดยตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมอนามัย กทม. สสว. อย. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันสอนทำอาหาร และสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย ส่วนระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด อบจ.สมาคม/ชมรมร้านอาหาร เป็นกรรมการฯ โดยปัจจุบันมีร้านที่อยู่ระหว่างการประเมินยกระดับคุณภาพเป็นร้าน “หนูณิชย์ติดดาว” ดังนี้ เกรด A จำนวน 5,475 ร้าน เกรด B จำนวน 3,015 ร้าน เกรด C จำนวน 3,435 ร้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,484 ร้าน

nunid2

nunid

ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกร้านเพิ่มมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 มีร้านหนูณิชย์ติดดาวที่ผ่านการประเมินยกระดับแล้วแล้วรวม 482 ร้าน ตั้งอยู่ในภูมิภาค 69 จังหวัด 412 ร้าน และในกรุงเทพฯ 41 เขต จำนวน 70 ร้าน ซึ่งกรมการค้าภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร้าน“หนูณิชย์ติดดาว” จะเป็นที่นิยมของประชาชนและนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหารหนูณิชย์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงเป็นทางเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัดแก่ผู้บริโภค เพื่อลดค่าครองชีพและเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหารหนูณิชย์ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปด้วย

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง