"บิ๊กอู๋”เดินสายเช็ตระบบคิวตรวจสัญชาติต่างด้าว เน้น‘รวดเร็ว สะดวก เที่ยงตรง’

04 ธ.ค. 2560 เวลา 2:51 น. 90
“รัฐมนตรีแรงงาน”ลงพื้นที่ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมา รับทราบกระบวนการทำงานของศูนย์ฯ ที่แท้จริงย้ำระบบต้อง‘รวดเร็ว สะดวก เที่ยงตรง’พร้อมเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (PIPO) ที่องค์การสะพานปลา เร่งเพิ่มจำนวนล่ามให้เพียงพอ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นเฟ้น

008 (3) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.60 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาของจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว ณ ตลาดทะเลไทย และภัตตาคารนิวเฟรนด์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามกระบวนการทำงานของศูนย์ฯ ตั้งแต่ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ของทางการเมียนมา การตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข การตรวจลงตราวีซ่าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และการออกใบอนุญาตทำงาน โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อให้การดำเนินการตั้งแต่การจัดระบบคิวสามารถบริหารจัดการได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งการแยกประเภทและเปิดช่องทางให้สามารถลดขั้นการทำงาน รวมทั้งการตรวจสุขภาพไปพร้อมๆ กันได้ รองรับจำนวนแรงงานในแต่ละศูนย์ให้ได้มากกว่าปกติ เพื่อให้ผู้มารับบริการทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกิดความสะดวก รวดเร็วขึ้น และเที่ยงตรงมากที่สุด พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังกล่าวเน้นย้ำว่า หากมีการจัดระบบคิวที่ดี ปัญหานายหน้าในแต่ละศูนย์ฯ ก็จะหมดไป

จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ฯ และคณะยังได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (Port in Port Out Control Center : PIPO) จังหวัดสมุทรสาคร ณ องค์การสะพานปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังกระบวนการทำงาน ผลการดำเนินงาน สภาพปัญหาของศูนย์ฯ และติดตามแก้ไขปัญหาการปฏิบัติต่อแรงงานประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (PIPO) ปัจจุบันมี ๓๒ ศูนย์ใน ๒๒ จังหวัดทะเล มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเรือ เครื่องมือการทำประมง ทะเบียนแรงงาน และจำนวนสัตว์น้ำที่ทำการประมงได้ โดยการปฏิบัติจะเน้นการตรวจคุ้มครองแรงงานเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ โดยใช้ระบบตรวจสอบแรงงานประมง Thai Mecc -Dilep ของกองทัพเรือ จากข้อมูลของศูนย์ฯ PIPO สมุทรสาคร ตั้งแต่มกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีเรือประมงแจ้งเข้า - ออก จำนวน ๓๘๔ ลำ มีแรงงานประมงคนไทย ๘๐๙ คน เมียนมา ๑,๒๗๐ คน กัมพูชา ๔๓๗ คน และลาว ๒๐๘ คน ส่วนปัญหาที่พบ คือ ผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่าม) ยังมีไม่เพียงพอกรณีต้องแยกชุดตรวจ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวและรับไปดำเนินการเพื่อเพิ่มจำนวนล่ามให้เพียงพอ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการทำงานแน่นเฟ้นมากยิ่งขึ้น แบนเนอร์รายการฐานยานยนต์-2-2

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง