ประชารัฐ เครือสหพัฒน์

06 ธ.ค. 2560 เวลา 11:45 น. 147
ถือเป็นหนึ่งองค์กรที่ร่วมสานนโยบายประชารัฐ กับการประกาศผนึกกำลังพัฒนาประเทศภายใต้ความร่วมมือของรัฐ เอกชน และประชาชน

“เครือสหพัฒน์” เริ่มดำเนินโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา ณ จังหวัดลำพูน เพื่อยกระดับ คุณภาพวิชาชีพ การให้ความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

MP36-3319-1C โดยโครงการเกษตรพอเพียงนี้ประกอบไปด้วย 11 โครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของบริษัทในเครือสหพัฒน์ อาทิ สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ จากไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล, 80/28 Oral Health Promotion and Prevention จากไลอ้อน (ประเทศไทย), ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน จากไทยวาโก้, สีสันแห่งชีวิตใหม่ ผู้หญิงคิดบวก จากอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์, เย็บถุงผ้ามูลนิธิพระดาบสช่วยลดโลกร้อน จากธนูลักษณ์ เป็นต้น

โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6 ที่ผ่านมา จ.ลำพูน ถือเป็นฐานที่มั่นของเครือสหพัฒน์ จึงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การรวมกลุ่มกันทำข้าวอินทรีย์ โดยใช้ชื่อกลุ่มข้าวปลอดภัย ตำบลป่าสัก โดยการสนับสนุนจาก SPI การผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ การสนับสนุนให้โรงเรียนเข้ามาใช้พื้นที่ในการสอนปลูกข้าว เลี้ยงปลา ปลูกไผ่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกร และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ ส่วนผลผลิตที่เกิดขึ้นถูกนำไปใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และจำหน่ายให้กับชุมชน ทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และเป็นทุนในการเพาะปลูกครั้งต่อไป

วันนี้ชาวบ้าน จ.ลำพูน ได้รับทั้งอาชีพ และความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง สาธิตการแต่งหน้า การเย็บถุงผ้า การปักชำต้นไม้โตเร็ว ฯลฯ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง และชุมชนที่เข้มแข็งด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,319 วันที่ 3 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง