svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โรงแรมดุสิตธานีฯยืนยันไม่มีนโยบายปลดพนักงานออกแม้แต่คนเดียว

06 มีนาคม 2560
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  ออกจดหมายข่าวชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสม

สืบเนื่องจากข่าวเกี่ยวกับการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสม ที่มีการส่งต่อกันอย่างแพร่หลาย โดยมีข้อความที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้น โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ใคร่ขออนุญาตเรียนชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้

1)โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติไปจนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (กลางปีหน้า) และทางบริษัทฯ ได้มีการแจ้งพนักงานของโรงแรมฯ ให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนยกระดับโรงแรมดุสิตธานีและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้ว โดยได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงานออกแม้แต่คนเดียว โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนโครงการต่างๆ สำหรับเป็นทางเลือกในการทำงานแก่พนักงานในช่วงระหว่างการดำเนินงานสร้างโครงการใหม่

2)เนื่องจากโรงแรมฯ แห่งนี้ถือเป็นโรงแรมหลักของกลุ่มดุสิตธานี บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนายกระดับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยวางแผนที่จะสร้างโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล และยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ดุสิตธานี

3)บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติต่อสัญญาเช่าที่ดินบริเวณหัวมุมพระรามสี่จรดถนนสีลมจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเวลา 60 ปี จึงพิจารณาที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้อย่างเต็มศักยภาพผ่านการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (mixed use) ซึ่งจะประกอบด้วยโรงแรม อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและศูนย์การค้า พร้อมทั้งพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในละแวกใกล้เคียง โครงการดังกล่าว ซึ่งมีบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรร่วมเพียงรายเดียว จะเริ่มดำเนินการพัฒนาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

นอกจากนี้ได้มีคำชี้แจงของดุสิต อินเตอร์ชั่นแนล ที่มีกับพนักงาน

1.ดุสิตธานีไม่มีนโยบายปลดพนักงานออกแม้แต่คนเดียว  ซึ่งได้แจ้งและได้เตรียมแผนการและโครงการต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพนักงานที่โรงแรมในเครือหรือโปรเจ็คใหม่ๆ ดังนั้นที่กล่าวว่า  บริษัทเตรียมปลดพนักงานออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง

2.ดุสิตธานีกรุงเทพไม่ได้ปิดฉาก  ความจริงคือกำลังจะสร้างตำนานบทใหม่ให้กับดุสิตธานีกรุงเทพ  ได้วางแผนสร้างโรงแรมดุสิตธานีแห่งใหม่ที่ทันสมันได้มาตรฐานสากล  และยังคงรักษาด้วยเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยที่เป็นของที่อยู่กับแบร์ดดุสิตธานีมาตั้งแต่ต้น  เนื่องจากเราได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเราตึงพิจารณาที่จะทำโครงการ mixed use  ซึ่งมีทั้ง hotel  residence  office building และ  shopping area  ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริเวณนี้ได้มากขึ้น  และที่สำคัยพันธมิตรในโครงการนี้มีเฉพาะ CPN  เจ้าเดียว