ด่วน! รัฐสภาโหวตผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

10 ก.ย. 2564 เวลา 3:50 น. 17.5k

ด่วน! มติที่ประชุมรับรัฐสภาให้ความ"เห็นชอบ" ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระ3 ส.ว.วานประวิตร-ประยุทธ์ ดันบัตรเลือกตั้ง 2 ใบผ่านฉลุย

10 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมรัฐสภา เพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในวาระ3

 

 

ผลการลงคะแนนล่าสุดปรากฎว่าได้ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบทั้งในส่วนของส.ส.ที่ได้เสียงเดินกึ่งหนึ่งรวมถึง เสียงจากส.ว.ที่ล่าสุดเกินจำนวน1ใน3หรือ84เสียงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไปเป็นที่เรียบร้อย 

จึงถือว่าที่ประชุมให้ความ"เห็นชอบ"รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข

แท็กที่เกี่ยวข้อง