svasdssvasds

เครือข่ายบุรีรัมย์ กับเงินบริจาคพรรค

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ส.ค. 2565 เวลา 0:30 น. 510

คอลัมน์ทางออกนอกตำรา โดย...บากบั่น บุญเลิศ

ยิ่งโปร่งใส ยิ่งทำให้พรรคการเมือง นักการเมือง และเอกชนผู้สนับสนุนพรรคการเมือง มีเครดิต มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแน่นนอน


ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ประกาศ เผยแพร่ยอดเงินบริจาคพรรคการเมือง ในแต่ละเดือนเพราะทำให้ประชาชนทั่วไปและประชาธิปไตยในประเทศไทยเข้มแข็งมากขึ้น


งวดเดือนพฤษภาคม 2565 ปรากฏว่า ข้อมูลของ กกต.แจ้งว่า มีพรรคที่ได้รับเงินบริจาคยอด 5,000 บาทขึ้นไป มีทั้งสิ้น 20 พรรค ดังนี้ 
 

พรรคภูมิใจไทย 52,039,850 บาท พรรคไทยสร้างไทย 30,200,100 บาท พรรคประชาธิปัตย์ 14,193,000 บาท พรรคเพื่อไทย 12,010,000 บาท พรรคชาติไทยพัฒนา 6,005,000 บาท


พรรคก้าวไกล 5,001,695.05 บาท พรรคเศรษฐกิจไทย 1,000,000 บาท พรรคประชาชาติ 350,000 บาท


พรรคเส้นทางใหม่ 300,000 บาท พรรคมิติใหม่ 269,500 บาท พรรคไทยศรีวิไลย์ 200,000 บาท พรรครวมไทยสร้างชาติ 150,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย 140,000 บาท พรรคทางเลือกใหม่ 100,000 บาท พรรคไทยภักดี 50,000 บาท
 

พรรคสร้างอนาคตไทย 30,000 บาท พรรคภราดรภาพ 30,000 บาท พรรคพลังปวงชนไทย 26,240 บาท พรรครักษ์ธรรม 21,000 บาท พรรคประชากรไทย 10,000 บาท


สำหรับเงินบริจาค พรรคภูมิใจไทย พบว่า น.ส.ภัสร์วรัชญ์ อร่ามแสงเทียน บริจาค 9,999,900 บาท นายกฤษณ์และนายกานต์ พรพิไลลักษณ์ บริจาคคนละ 5,000,000 บาท 


บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด บริจาค 7,200,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น บริจาค 5,997,000 บาท 


บริษัท 555 ซีเมนต์ จำกัด บริจาค 4,997,500 บาท บริษัท เค.เอ.พี. เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาค 4,990,500 บาท บริษัท ทองสิทธิ จำกัด บริจาค 1,000,000 บาท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริภัทร บริจาค 1,000,000 บาท
 


พรรคประชาธิปัตย์ ปรากฏชื่อ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช บริจาค 4,000,000 บาท นายจีระศักดิ์ โกมุทกุล บริจาค 2 ยอด ยอดละ 2,000,000 บาท นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ บริจาค 1,600,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณคภัค ดีเวลล็อปเม้นท์ บริจาค 2,000,000 บาท บริษัท กะรน เอนเจล จำกัด บริจาค 1,000,000 บาท และบริษัท แกรนด์ วานิช จำกัด บริจาค 1,000,000 บาท


พรรคเพื่อไทย ปรากฏชื่อ นายวิฑูรย์ พัฒนชัยกุล บริจาค 5,000,000 บาท นายพชร นริพทะพันธุ์ บริจาค 4,000,000 บาท และ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ บริจาค 3,000,000 บาท 


พรรคก้าวไกล พบชื่อ นายอนันต์ ชัยสุริยเทพกุล 1,500,000 บาท นายศักดิ์พล จงประวัติสกุล บริจาค 1,000,000 บาท


พรรคไทยสร้างไทย ปรากฏชื่อ น.ส.ภาวิตา ลี้สกุล 9,990,000 บาท นายไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ บริจาค 5,000,000 บาท นายอมฤทธิ์ ปั้นศิริ บริจาค 5,000,000 บาท นายวิเชียร สวาทยานนท์ บริจาค 3,000,000 บาท นายโกวิท ธัญญรัตตกุล บริจาค 2,000,000 บาท นายถนอมจิต เพราะสุนทร บริจาค 1,500,000 บาท นางนงเยาว์ และ นายอำนาจ โตวชิรกุล บริจาคคนละ 1,000,000 บาท


พรรคชาติไทยพัฒนา ปรากฏบริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด บริจาค 3,000,000 บาท และบริษัท โรงสี อ.การเกษตร 2011 จำกัด บริจาค 3,000,000 บาท


กล่าวสำหรับ พรรคภูมิใจไทยที่รับเงินบริจาค 52,039,850 บาท นั้นปรากฏชื่อ 3 บริษัท ที่เป็นผู้ประมูลงานในกรมทางหลวง จ.บุรีรัมย์ ช่วงปี 2563-2565 บริษัทบริจาครวมกันมากถึง 18 ล้านบาท ประกอบด้วย บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด บริจาค 7,200,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น บริจาค 5,997,000 บาท บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาค 4,990,500 บาท


หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ซึ่งทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เคยเป็นผู้ก่อตั้ง และเคยเป็นหุ้นใหญ่ ก่อนโอนให้นายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ จำนวน 119.4 ล้านบาท เมื่อปี 2561 แต่ยังใช้ที่อยู่ของนายศักดิ์สยาม เป็นที่ตั้งบริษัท จนกระทั่งเป็น ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 ก่อนที่ หจก.ดังกล่าวจะแจ้งย้ายที่ตั้งก่อนนายศักดิ์สยาม รับตำแหน่ง รมว.คมนาคม เพียง 23 วัน


หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ถือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐในกระทรวงคมนาคม ระหว่างปี 2558-2562 อย่างน้อย 60 รายการ รวมวงเงินกว่า 1,261  ล้านบาท


บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ 123 ม.9 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ มีนายวิรุณ ชาญวิทยารมณ์ และ น..จินดาภา ชาญวิทยารมณ์ เป็นกรรมการ


ผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563 มีนายไพศาล ตินะวานิช ถือหุ้นใหญ่สุด 50% น.ส.จินดาภา ชาญวิทยารมณ์ ถือ 26% และนายวิรุณ ชาญวิทยารมณ์ ถือหุ้น 24%


งบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 926,512,247 บาท รายจ่ายรวม 858,244,085 บาท 


เสียภาษีเงินได้ 16,505,231 บาท กำไรสุทธิ 51,452,872 บาท ถือเป็นหนึ่งในเอกชนที่บริจาคเงินเข้าพรรคภูมิใจไทยอยู่ตลอดมา โดยเดือนมกราคม 2562 บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด บริจาค 5 ล้านบาท เดือนพฤษภาคมอีก 7.2 ล้านบาท


บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัดคว้างานกรมทางหลวงปี 2563 จำนวน 1,881 ล้านบาท ปี 2564 คว้างาน 1,538 ล้านบาท ปี 2565 คว้างานในกระทรวงคมนาคม  870 ล้านบาท


บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาค 4,990,500 บาท คว้างานประมูลกระทรวงคมนาคมในปี 2564 จำนวน 281 ล้านบาท


เหนือกว่านั้น บริษัทถือเป็นทั้งผู้ประมูลงาน และคู่เทียบที่เกี่ยวพันกันอย่างน่าสนใจ


ไม่เชื่อลองพิจารณาจากการประมูลงานและคู่เทียบได้เลยครับ


ยิ่งโปร่งใส ยิ่งมีความน่าเชื่อถือในระบบพรรคการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแบบไทย-ไทย


น่าเชื่อถือเหมือนที่ คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี หจก.บุรีเจริญ บริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมืองให้แก่พรรคภูมิใจไทย 5.9 ล้านบาท ว่า “เรื่องเงินบริจาค พรรคต้องพิจารณากฎหมายเป็นหลัก ซึ่งการบริจาคมีข้อกำหนดอยู่แล้ว ว่าบุคคลธรรมดาบริจาคได้เท่าไหร่ บริษัทเป็นนิติบุคคล และ หจก. บริจาคได้เท่าไหร่ ซึ่งการจะบริจาคให้พรรคการเมืองใด ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของพวกเขา 


ส่วนรายละเอียดว่าบริจาคให้พรรคการเมืองใด คงต้องไปสอบถามกับผู้บริจาค ซึ่งทุกพรรคการเมืองก็มีผู้บริจาคให้ทั้งสิ้น ถ้าไปมองว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ก็คงจะไม่ถูกต้อง เพราะการบริจาคเป็นเรื่องความพึงพอใจ ในนโยบายของแต่ละพรรค”


ชัดเจน ไม่อ้อมค้อม!


สมกับนิยามของพรรคภูมิใจไทย คือ เมื่อพูดแล้ว ต้องทำ และต้องทำให้สำเร็จ!

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด