svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

‘บัดดี้-ข้าวปั้น’ Dog Therapy ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย

05 กุมภาพันธ์ 2566

Tricks for Life

โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับโลก ซึ่งวิธีการรักษาหลักๆของโรคมะเร็งประกอบด้วย การผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบำบัด โดยผู้ป่วยมะเร็งไม่เพียงแต่ต้องทุกข์ทรมานจากการดำเนินของโรค การรักษา และอาการข้างเคียงจากการรักษาแล้ว

ยังส่งต่อการดำรงชีวิตด้วย เมื่อโรคมะเร็งมีอาการลุกลามเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ระยะท้าย ผู้ป่วยจะเกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ส่งผลทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความวิตกกังวล ความเครียด ท้อแท้ หมดหวัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว

‘บัดดี้-ข้าวปั้น’ Dog Therapy ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ รวมถึงการดูแลแบบผสมผสาน เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการของโรค ลดความวิตกกังวล ความเครียด และส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่

สัตว์เลี้ยงบำบัด หรือ Pet Therapy เป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่ง ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โดยสัตว์ที่นิยมนำมาใช้ในการบำบัดกันมากโดยเฉพาะในต่างประเทศ ได้แก่ สุนัข เนื่องจาก สุนัขมีความเป็นมิตรและซื่อสัตย์ ทำให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลาย ได้ทำในสิ่งที่รักและคุ้นชิน เกิดความรู้สึกสนุกสนาน ลดความวิตกกังวล เป็นการส่งเสริมอารมณ์ทางบวกต่อผู้ป่วยและญาติ

“โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี” สังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการสัตว์เลี้ยงบำบัดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยรวมทั้งผู้ดูแล ที่มีความรักและผูกพันธ์กับสัตว์เลี้ยง ทำให้ผู้ป่วยได้เพลิดเพลิน ผ่อนคลายและเบี่ยงเบนความรู้สึกจากความทุกข์ทรมาน โดยการใช้สุนัขบำบัด (Dog therapy) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเลือกสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุข และคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

“บัดดี้” เป็นสุนัขรุ่นที่ 1 และ “ข้าวปั้น” เป็นสุนัขรุ่นที่ 2 ที่เข้ามาช่วยเยี่ยวยาและสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยและครอบครัวในหออภิบาลคุณภาพชีวิต (QCU) ทั้งสองตัวเป็นสุนัขเพศผู้ พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เป็นมิตร มีนิสัยดี พร้อมมอบความรักให้กับทุกคน เป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคม ปรับตัวเก่ง

สร้างสัมพันธ์กับสัตว์อื่นๆ และเด็กได้ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์และชอบมีส่วนร่วมกับสมาชิกหรือคนที่ไปเล่นด้วย บัดดี้และข้าวปั้นจะเข้าไปผูกมิตร เล่นและคลอเคลียกับผู้ป่วยและญาติ คอยต้อนรับแขกที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูงานในหออภิบาลคุณภาพชีวิต ด้วยกิริยาที่ร่าเริงและแสดงความเป็นมิตรกับทุกคน

ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างรอยยิ้ม ความอบอุ่น ผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย

หน้า 15 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,859 วันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566