Secretes! การประชุมครอบครัว

29 ส.ค. 2564 | 22:35 น.

Designing Your Family Business รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [email protected]

การประชุมของสมาชิกครอบครัวเปรียบเหมือนเป็นงานสังสรรค์ที่ไม่รู้จบอยู่เสมอ บ่อยครั้งที่บางคนในครอบครัวอาจดูไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจแต่การพบปะสื่อสารกันก็ยังคงจำเป็นต้องมีอยู่ เพื่อลดความขัดแย้งและทำให้การประชุมครอบครัวมีประสิทธิภาพ มีเคล็ดลับ 5 ข้อที่จะแนะนำ

 

ข้อแรก อย่าพยายามรวมเรื่องของครอบครัวและธุรกิจไว้ในการประชุมเดียวกัน ควรกำหนดประเด็นการประชุมที่ชัดเจนเพื่อให้ที่ประชุมโฟกัสได้ แยกการประชุมกับครอบครัวออกมาเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานหรือปัญหาครอบครัว และแยกอีกการประชุมหนึ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ สุดท้ายไม่ว่าจะประชุมอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมจดรายงานการประชุมด้วย

 

ข้อสอง ตั้งใจฟังผู้ร่วมการสนทนาอย่างแท้จริง ปราศจากอคติ ไม่ด่วนตัดสินอะไรไปล่วงหน้า และตรวจสอบกับคู่สนทนาด้วยว่า “นี่คือสิ่งที่ฉันได้ยิน และนี่คือสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงไช่ไหม”

 

ข้อสาม ระมัดระวังให้มากในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน เพราะเมื่อไม่ได้เผชิญหน้ากันโดยตรงจะทำให้สิ่งที่ต้องการจะสื่อสารคลาดเคลื่อนได้ง่าย และจะไม่เห็นภาษากายและน้ำเสียงในการสนทนาของกันและกัน

 

ข้อสี่ จัดปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวและพนักงานที่เข้ามาใหม่เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารที่ดี เพื่อให้รู้รูปแบบและมารยาทในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะให้กับผู้ที่อยู่ในธุรกิจอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีกด้วย

Secretes! การประชุมครอบครัว

ข้อห้า หมั่นทบทวนประสิทธิภาพของระบบสื่อสารในครอบครัว และอาจรวมถึงทีมผู้บริหารระดับสูง ด้วยการถามคำถามแล้วให้คำตอบตามระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากคำถามดังต่อไปนี้ เช่น

 

1) คุณคิดว่าตอนนี้เราสื่อสารกันได้ดีเพียงใด

 

2) มีสิ่งใดที่รบกวนจิตใจคุณซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขจากครอบครัวหรือไม่

 

3)  เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงการสื่อสารของเราให้ดีขึ้นได้หรือไม่

 

เมื่อถามคำถามครบแล้วนำมาคำนวนคะแนนการสื่อสารโดยเฉลี่ยและหารือเกี่ยวกับการรับรู้ของสมาชิก หลังจากนั้นจึงหาวิธีปรับปรุงการสื่อสารของครอบครัว

 

ทั้งนี้การปรับปรุงการสื่อสารเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่าต่อการใช้เวลาและความพยายามเพื่อให้บรรลุผลเป็นอย่างมาก เนื่องจากการดำปฏิบัติตามทั้ง 5 ข้อนี้จะช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อครอบครัวและธุรกิจด้วย

 

ที่มา: Andrews, P.  2021.  Developing Healthy Family Communications In Business.  Available: https://familybusinessunited.com/2021/03/24/developing-healthy-family-communications-in-business/

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.famz.co.th

 

หน้า 14-15 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,709 วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2564