การสืบทอดกิจการของผู้หญิง

20 ส.ค. 2564 | 22:00 น.

Designing Your Family Business รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [email protected]

ในธุรกิจครอบครัวมีการศึกษาไม่มากนักเกี่ยวกับการสืบทอดกิจการของผู้หญิง ทั้งที่ควรมีการศึกษาในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้หญิงมักต้องเผชิญกับอุปสรรคในธุรกิจครอบครัวเพียงเพราะเรื่องเพศของพวกเธอ โดยมีความเหลื่อมล้ำบางอย่างระหว่างชายและหญิงเกี่ยวกับการส่งผ่านธุรกิจครอบครัว

 

แม้พบว่าผู้หญิงเป็นองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจครอบครัว ผู้บริหารหญิงช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน และทำให้ขวัญกำลังใจของพนักงานดีขึ้น เป็นต้น

 

จากการวิเคราะห์ความท้าทายสำคัญที่ผู้หญิงต้องเผชิญในระหว่างกระบวนการสืบทอดกิจการ ซึ่งความท้าทายเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาว ความแตกต่างระหว่างความท้าทายเฉพาะในการสืบทอดกิจการระหว่างพ่อกับลูกสาว และความท้าทายทั่วไปในการสืบทอดกิจการทั่วไป ก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

 

ความท้าทายทั่วไปในการสืบทอดกิจการทั่วไป ความไม่เต็มใจที่ยอมสละอำนาจของพ่อถือเป็นหนึ่งในปัญหาหลักระหว่างกระบวนการสืบทอดกิจการ และอาจหนักหน่วงมากขึ้นหากเจ้าของเป็นผู้ก่อตั้งด้วย เนื่องจากธุรกิจนี้มักถูกมองว่าเป็นลูกน้อยของพ่อ ซึ่งเป็นที่ที่ทำให้พ่อได้รับพลังและความสนใจ

 

ดังนั้นจึงเป็นการยากยิ่งที่จะละทิ้งอำนาจควบคุมไปในเมื่อพ่อยังมีอิทธิพลกับบริษัท เช่น เมื่อพ่อไม่มีรายได้อื่นจากภายนอกบริษัท บางครั้งพ่ออาจรู้สึกถูกทอดทิ้งเมื่อลูกเข้ามารับช่วงต่อธุรกิจนี้ เนื่องจากตนทำไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทอีกต่อไป

 

น่าแปลกที่สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการสืบทอดกิจการจากพ่อสู่ลูก อีกทั้งยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่าความต้องการอำนาจและการควบคุมของลูกชายอาจทำให้การสืบทอดกิจการเกิดขึ้นเร็วเกินไป ซึ่งทำให้พ่อไม่สามารถทำตามกำหนดการเกษียณเดิมของตนเองได้ ทำให้เกิดภาวะสุญญากาศที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

การสืบทอดกิจการของผู้หญิง

ความท้าทายเฉพาะในการสืบทอดกิจการระหว่างพ่อกับลูกสาว พนักงานที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้สืบทอดได้ หากพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับลูกชายหรือลูกสาวเป็นเจ้านายคนใหม่ พนักงานมักมองว่าการมาของเจ้านายใหม่เป็นภัยคุกคามต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

 

และหากเจ้านายใหม่เป็นผู้หญิง เธอจะพบกับการต่อต้านมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ ลูกสาวมักถูกมองว่าจะอยู่ไม่รอด อ่อนแอ และไม่น่าไว้วางใจ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญธุรกิจครอบครัวชี้ว่าประสบการณ์การทำงานในอดีตของลูกสาวจากภายนอกธุรกิจครอบครัว และภายในบริษัทของครอบครัวในฐานะพนักงาน จะช่วยให้พนักงานไว้วางใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือของเธอในบริษัทได้

 

นอกจากนี้การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานเมื่อเข้าครอบครองธุรกิจแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเช่นกัน ความแตกต่างระหว่างการสืบทอดกิจการระหว่างพ่อกับลูกชายและพ่อกับลูกสาว คือ ผู้ชายมักจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวตามงานของพวกเขา

 

ขณะที่ผู้หญิงจะหาทางยืดหยุ่นในการสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทำงาน สำหรับลูกสาวการเป็นเจ้านายหมายถึงชั่วโมงทำงานจำนวนมากในบริษัท และสิ่งเหล่านี้ทำกินเวลาของครอบครัวเธอ

 

นอกจากนี้แล้วการถูกมองข้ามก็เป็นความท้าทายยิ่งใหญ่ที่ลูกสาวอาจต้องเอาชนะให้ได้เช่นกัน เพราะผู้หญิงโดยทั่วไปต้องทำงานหนักกว่าผู้ชายเพื่อพิสูจน์ความสามารถของเธอ เนื่องจากการบริหารงานมักติดภาพรูปแบบคุณสมบัติตามลักษณะของผู้ชาย

 

ทำให้ยากที่ผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดที่มีศักยภาพ ดังนั้นลูกสาวต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหักล้างทัศนคติเชิงลบและเปลี่ยนความคิดของผู้คนให้ได้ เพื่ออนาคตและธุรกิจของเธอเอง

 

หน้า 14-15 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,707 วันที่ 22 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564