จับตา นายกฯ เปิดเวทีประชุมระดับผู้นำ APEC 2022 THAILAND วันนี้

17 พฤศจิกายน 2565

เริ่มต้นวันนี้ การประชุมเขตผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 APEC 2022 THAILAND นายกฯ “ประยุทธ์” เปิดเวทีหารือระดับผู้นำ เช็ครายละเอียดการประชุมตลอดทั้งวันได้ที่นี่

เริ่มต้นการประชุมเอเปค ครั้งที่ 29 หรือ APEC 2022 THAILAND ในระดับผู้นำอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยช่วงเช้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมเขตผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 (Retreat ช่วงที่ 1) ภายใต้หัวข้อ “การเจริญเติบโตที่สมดุล ครอบคลุมและยั่งยืน (Balanced, Inclusive and Sustainable Growth)” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สำหรับแนวคิดหลักในการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 THAILAND ของประเทศไทย คือ “Open. Connect. Balance.” หรือ“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพราะไทยเชื่อว่าโลกต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์และปรับตัวเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

การประชุมเอเปค ครั้งที่ 29 หรือ APEC 2022 THAILAND

โดยนำตัวแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศ ประกอบด้วยแนวทางหลักแห่งความยั่งยืนสามประการเพื่อสร้างแนวทางที่เป็นองค์รวมและมีความสมดุลมากขึ้น เพื่อจะช่วยบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

 

หัวใจสำคัญของตัวแบบเศรษฐกิจ BCG คือการรณรงค์ให้ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ “การสร้างสมดุลในทุกสรรพสิ่ง” และตอกย้ำความพยายามของนานาประเทศในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

รวมถึงผสานความพยายามดังกล่าวเพื่อร่วมกันก้าวสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวแบบเศรษฐกิจ BCG จึงเป็นสมรรถนะสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นที่ไทยมุ่งผลักดันในฐานะเจ้าภาพ APEC 2022 THAILAND

การประชุมเอเปค ครั้งที่ 29 หรือ APEC 2022 THAILAND

 

สำหรับกำหนดการประชุม APEC 2022 THAILAND ระดับผู้นำประเทศ วันนี้ มีรายละเอียดดังนี้

  • เวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรี ต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ ครั้งที่ 29 ณ ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
  • เวลา 09.15 น.  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเขตผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 (Retreat ช่วงที่ 1) ภายใต้หัวข้อ “การเจริญเติบโตที่สมดุล ครอบคลุมและยั่งยืน (Balanced, Inclusive and Sustainable Growth)” ณ ห้องประชุม Plenary Hall 2 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  • เวลา 11.15 น.  นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษ (APEC Leaders’ Informal Dialogue with Guests) ณ ห้องประชุม Plenary Hall 2 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  • เวลา 12.30 น.  นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับ นางคริสตาลินา กอร์เกียวา (Ms. Kristalina Georgieva) กรรมการจัดการกองทุนเงินระหว่างประเทศ (IMF) ณ ห้อง 111 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  • เวลา 13.00 น.  นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษ ในช่วงอาหารกลางวันภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมในช่วงเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤติเงินเฟ้อ” ณ ห้องประชุม Plenary Hall 1 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  • เวลา 14.45 น.   นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Leaders’ Dialogue with ABAC) ณ ห้องประชุม Plenary Hall 3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  • เวลา 17.30 น.   นายกรัฐมนตรี และภริยา นำผู้นำและผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคพร้อมคู่สมรส และแขกพิเศษต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง