svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ทวิภาคีไทย-เวียดนาม : ดันการค้าทะลุ 8 แสนล้าน ร่วมมือสันติภาพ

16 พฤศจิกายน 2565

นายกฯ หารือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ปธน.เวียดนาม ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน ดันการค้าทะลุ 8 แสนล้าน ดันเศรษฐกิจดิจิทัล และความร่วมมือสันติภาพ

ช่วงเย็นวันนี้ (16 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีเวียดนาม ได้หารือแบบ "ทวิภาคีไทย-เวียดนาม" ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

โดยภายหลังการหารือทวิภาคีไทย-เวียดนาม นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แถลงข่าวร่วมกัน สรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้

 

การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพ

 • ผู้นำทั้งสองฝ่ายพึงพอใจกับความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ด้านความมั่นคงและกลาโหม โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ประเทศเร่งกระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในประเด็นความมั่นคงและกลาโหมที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์และข้อกังวลร่วมกัน 
 • ผู้นำทั้งสองฝ่ายยินดีต่อแผนการจัดการประชุมและการปรึกษาหารือระดับสูง เพื่อกระชับความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงในทุกระดับ 

 

นายกฯ หารือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ปธน.เวียดนาม

การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการฟื้นฟูและการเติบโตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น

 • ผู้นำทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการค้าทวิภาคีไทย-เวียดนาม แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอาเซียน ขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของไทยในอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายการค้าทวิภาคีที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 875,000 ล้านบาท ภายในปี 2568
 • ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้กระบวนการการนำเข้าและส่งออกง่ายขึ้น อำนวยความสะดวกการค้า ข้ามแดนและการนำผ่านสินค้าไปยังประเทศที่สาม แก้ปัญหาอุปสรรคการลงทุน และศึกษาโอกาสความร่วม มือใหม่ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีทางด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 • ผู้นำทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอำนวยความสะดวก และคุ้มครองการลงทุนในทั้งสองประเทศ โดยนายกฯ ยินดีต่อความสนใจของนักลงทุนเวียดนามที่จะลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และหวังว่าจะเห็นการลงทุนจากเวียดนามในไทยเพิ่มขึ้น

 

นายกฯ หารือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ปธน.เวียดนาม

ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างไทย และเวียดนาม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ รองทั้งสองประเทศผ่านยุทธศาสตร์ “การเชื่อมโยงสามด้าน” ได้แก่

 1. การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของทั้งสองประเทศ เช่น ปิโตรเคมี การเกษตร เครื่องจักร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 2. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากของทั้งสองประเทศ 
 3. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างโมเดล BCG ของไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวของเวียดนาม 

 

ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน

 • ผู้นำทั้งสองฝ่ายรับทราบด้วยความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนา และได้เห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในประเด็นการบริหารจัดการน้ำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 • ผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยน ระหว่างประชาชน โดยจะใช้ประโยชน์จากรอบความร่วมปีบ้าน มือน้องระหว่างจังหวัดของทั้ง 2 ประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในวงกว้างและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ของประเทศ

 

นายกฯ หารือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ปธน.เวียดนาม

 

เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

 • ผู้นำทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญที่ไทยและเวียดนามจะประสานท่าทีกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นที่มีความห่วงกังวล และประโยชน์ร่วมกันในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และพหุภาคีที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิก
 • ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องว่า ไทย-เวียดนามจะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพ ความเป็นแกนกลาง และการดำเนินการของอาเซียนในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ โดยผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ แสดงการสนับสนุนบทบาทน้าของอาเซียนในประเด็นเมียนมาอย่างเต็มที่ 
 • ผู้นำทั้งสองยังพร้อมร่วมทำงาน ร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภูมิภาค (RCEP) 
 • ผู้นำทั้งสองฝ่ายยืนยันความสำคัญของการรักษาและส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ ความปลอดภัย และเสรีภาพในการเดินเรือในและการบินผ่านเหนือทะเลจีนใต้ และตระหนักถึงประโยชน์ของทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ สนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยปราศจากการคุกคามหรือการใช้กำลัง 

 

นายกฯ หารือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ปธน.เวียดนาม

 

ในช่วงท้ายทวิภาคีไทย-เวียดนาม นายกรัฐมนตรีอวยพรและเป็นกำลังใจให้ประธานาธิบดีเวียดนามประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศ และขอให้ประธานาธิบดีเวียดนาม ซึ่งเป็น “มิตรแท้ของไทย” ช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามให้มีความแน่นแฟ้นและก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

 

ไทย-เวียดนาม ลงนามความตกลง 5 ฉบับ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีเวียดนาม ยังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง 5 ฉบับ ได้แก่ 

 1. แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งไทย - เวียดนามในระยะ 5 ปีข้างหน้า (2565-2570) 
 2. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในคดีแพ่ง 
 3. บันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนครดานัง 
 4. บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเวียดนาม และ 
 5. สัญญาสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ เอ็กซิมแบงค์ กับธนาคารพาณิชย์เพื่อการค้าระหว่างประเทศแห่งเวียดนาม 

 

นายกฯ หารือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ปธน.เวียดนาม